Mensen met handicap krijgen minder steun dan beloofd: “Afspraken moeten nagekomen worden!”

Nogal wat personen met een handicap die na jaren op de wachtlijst gestaan te hebben, eindelijk een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen – een budget waarmee ze de nodige zorg en ondersteuning kunnen betalen – blijken nu plots minder te ontvangen dan hen aanvankelijk in de toezeggingsbrief was beloofd. Dit als gevolg van een nieuwe inschalingsmethode en nieuwe budgetcategorieën die op basis van de zorgnood bepalen op welk bedrag personen met een handicap recht hebben. De eerdere 12 categorieën werden daarbij vervangen door 24 categorieën. Bij wie de inschalingsprocedure voor 17 maart 2020 was afgerond volgens de oude methode, ontvangt nu een budgetop basis van die nieuwe categorieën.“Als iemand nu dus eindelijk van de wachtlijst gaat en een budget ontvangtblijkt dat bedrag plots fors lager te zijn”, zei Immanuel De Reuse(Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement.

Sinds 5 maart 2021 ging een nieuwe methode voor de berekening van het persoonsvolgend budget (PVB) in werking. Tot hun grote verbazing ontvangen mensen met een handicap nu plots een lager budget dan het bedrag dan hen aanvankelijk was toegezegd. Dat druist in tegen eerder gemaakte afspraken. Er was immers beloofd dat mensen met een handicap die vóór 17 maart 2020 een toezegging ontvingen dat budget zouden kunnen behouden dat dus nog was vastgesteld volgens de oude categorieën. 

“Mensen met handicap die minder steun ontvangen, moeten recht krijgen op een nieuwe inschaling”

“Op de brief van de terbeschikkingstelling staat een ander bedrag dan op de eerste brief over de budgettoewijzing”, legde De Reuse uit, “Momenteel is er nog maar weinig commotie rond de bijsturing omdat de betrokkenen nog niet echt op de hoogte zijn, maar dat zal nog komen.” Bovendien zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij de operatie. Het budget werd ‘kunstmatig’ omgezet naar de nieuwe categorieën, alhoewel er geen gebruik werd gemaakt van het nieuwe zorgzwaarte-inschalingsinstrument (ZZI) dat sinds 17 maart 2020 wordt gebruikt. Beke antwoordde het parlementslid dat de maatregel genomen was om te voorkomen dat de persoon met een handicap opnieuw zijn zorgzwaarte zou moeten laten testen. “Maar de betrokkenen zijn daarvan niet op de hoogte”, aldus De Reuse. “Men kan pas met de tweede brief beide bedragen vergelijken.”

“De minister moet de getroffen mensen inlichten van de nieuwe bedragen die bij de terbeschikkingstelling zullen worden toegekend”, vervolgde De Reuse. Beke liet weten dit te zullen doen. “Daarmee wordt wel de gemaakte afspraak nog niet gehonoreerd, en zullen slachtoffers naar de arbeidsrechtbank moeten wat geen lichte noch goedkope stap is voor personen met een handicap”, reageerde De Reuse die aan de minister vroeg een nieuwe inschaling te laten uitvoeren voor degenen die een bepaald budget beloofd was volgens de oude methode. “Mensen hebben daar recht op”, besloot hij.

%d bloggers liken dit: