“Muilkorfwetten Europees Parlement bedreigen de democratie”

Deze week stemde het Europees Parlement over een voorstel rond mediavrijheid, zogenaamde ‘hate speech’ en desinformatie. De ID-fractie waarin het Vlaams Belang zetelt, diende een alternatieve resolutie in.

De resolutie van het Europees Parlement kaart zogenaamde ‘hate speech’ aan, die door sociale media in de hand zou worden gewerkt. Daarom wordt geijverd voor een nauwere samenwerking tussen het parket en de grote sociale mediaplatforms. Voorts zet de resolutie in op het bestrijden van desinformatie en wil het een org aan oprichten om leraars en fact-checkers te helpen bij het counteren van fake news. De resolutie gaat echter nog verder en roept de Commissie op om een media-atmosfeer te scheppen die ‘inclusief is voor minderheden’. Opvallend is ook dat de resolutie ‘samenzweringstheorieën bedoeld om de Europese Unie in diskrediet te brengen’ wil aanpakken.

Tom Vandendriessche: “Vooral de lancering van muilkorfwetten is gevaarlijk”

Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) gaat de resolutie van het Parlement de verkeerde kant op. “Menpoogt om de vrijheid van meningsuiting te beperken door ideologisch geïnspireerde restricties in te voeren. Alles wat als discriminerend kan worden gepercipieerd moet op de schop”, reageert Vandendriessche. Voor de Vlaams Belang-fractie is de slotsom van de resolutie alvast duidelijk. “De roep om inclusieve media behelst dat problemen rond migratie nagenoeg onbespreekbaar zullen worden, aangevuld door de muilkorfwetten en de juridische beteugeling van uitspraken op sociale media probeert deze EU het voeren van oppositie ernstig te bemoeilijken.”

Samen met de fractie Identiteit en Democratie (ID) diende Tom Vandendriessche dan ook een alternatief voorstel in waarin vrijheid van meningsuiting centraal staat. “Zonder vrije meningsuiting en debat bestaat een democratie niet. Omdat diegenen die de macht hebben, die willen behouden. Daarom is censuur een kenmerk van dictaturen, terwijl vrije meningsuiting een kenmerk is van democratie. Omdat de staatsmacht bij de soevereine burgers ligt, niet bij de (tijdelijke) machthebber. De machthebbers van antwoord dienen en bekampen via het publieke forum is essentieel voor onze vrijheid en is dus een onaantastbare burgerlijke vrijheid.” Dimitri Hoegaerts
Fractiesecretaris Vlaams Belang in het Europees Parlement

%d bloggers liken dit: