Na vijf jaar Homans als minister van Wonen: allochtone sociale huurders kunnen nog steeds Vlaamse sociale woning huren én eigendom in thuisland bezitten

Chris Janssens: ‘Halfzachte aanpak is mislukt: regering moet aan Marokko en Turkije duidelijk maken dat we misbruik van onze sociale voorzieningen niet meer dulden.’

De Vlaamse en federale regering zijn er niet in geslaagd allochtone sociale huurders aan te pakken die een eigendom in hun thuisland hebben. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. De problematiek is al tientallen jaren bekend. Allochtone sociale huurders kunnen bij gebrek aan controles in strijd met de wet probleemloos een huis in bijvoorbeeld Marokko of Turkije in eigendom hebben en tegelijk in Vlaanderen een sociale woning huren. Volgens onderzoek zou niet minder dan 60 procent van de in dit land wonende Marokkanen een huis hebben in het thuisland. 

In 2014 had de Vlaamse regering in haar regeerakkoord nochtans afgesproken dat ‘elke vorm van fraude in de sociale huisvesting moet worden uitgesloten’ en had Homans aangekondigd ook de huurders met buitenlandse eigendommen te willen aanpakken. Vijf jaar later blijkt van dit laatste niets terecht te zijn gekomen. ‘Het opsporen van eigendom in het buitenland is moeilijk te organiseren vanuit mijn bevoegdheid als Vlaams minister van Wonen’, klinkt het nu plots verontschuldigend.

De minister weet verder enkel mee te delen dat er op federaal niveau in 2018 een ‘engagementsverklaring’ werd goedgekeurd om te ‘pogen’ in internationale overeenkomsten een bepaling te laten opnemen die het opvragen van informatie in het kader van fraudeonderzoek mogelijk moet maken. Enig resultaat kan echter niet worden voorgelegd.

Voor Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens is de maat vol: ‘Minister Homans heeft de regelgeving met betrekking tot de huur van sociale woningen fors aangescherpt voor Vlamingen, maar de fraude door allochtonen met buitenlandse eigendommen liet ze onbestraft. Landen als Marokko en Turkije weigeren mee te werken aan fraude-opsporing en onze regeringen hebben blijkbaar het lef niet om hier krachtdadig op te reageren en laten dus maar toe dat er massaal misbruik wordt gemaakt van onze sociale voorzieningen.’

Chris Janssens deed minister Homans enkele suggesties om deze fraude tegen te gaan: ‘De minister mag onderdanen van landen die niet willen meewerken aan fraude-opsporing niet meer toelaten tot de Vlaamse sociale huisvesting. Minstens zou ze onderdanen van landen die niet willen meewerken aan fraude-opsporing moeten verplichten om documenten voor te leggen die bewijzen dat zij geen eigendom hebben in hun thuisland. Ik betreur het echter dat de minister mijn voorstellen op een te goedkope manier wegwuift als  “disproportioneel” en “niet werkzaam”, zonder dit verder te argumenteren.’

%d bloggers liken dit: