“Nederlandse krantenmarkt bijna helemaal in handen is van twee Belgische ondernemingen, namelijk Mediahuis en DPG Media”(https://reactnieuws.net)

Het alternatieve nieuwsmedium ‘De Andere Krant’ brengt onregelmatig nummers uit met een specifiek onderwerp. Deze worden dan bovenal in Nederland, maar ook in Vlaanderen, door vrijwilligers verspreid. De nieuwste uitgave staat helemaal in het teken van de media en richt zich op de rol van de grote mediabedrijven en hun kranten, tijdschriften en televisiezenders in Nederland en wat hun rol is in het kneden van de publieke opinie. Er staan o.a. opinieartikels, journalistieke schrijfsels, vraaggesprekken en boekentips in deze krant.

Deze uitgave barst van de interessante inzichten, zo valt te leren dat de Nederlandse krantenmarkt bijna helemaal in handen is van twee Belgische ondernemingen, namelijk Mediahuis en DPG Media. Elders in de krant wordt erop gewezen dat juist de overheid de grootste producent is van nepnieuws, stilgestaan bij het verraad van de Australische journalist Julian Assange door de media en doet klokkenluider-journalist Udo Ulfkotte een boekje open over hoe journalisten zaken manipuleren.

De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel van De Andere Krant is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen. Waar veel media meer onderdeel van het machtssysteem (b)lijken in plaats van deze macht kritisch te volgen zijn wij totaal onafhankelijk. De krant heeft geen winstoogmerk en wordt tegen de laagst mogelijk kosten gemaakt en verspreid.

Bron: De Andere Krant
Overgenomen van https://reactnieuws.net
%d bloggers liken dit: