Niet-indexering van kinderbijslag: besparing op kap van Vlaamse gezinnen

Niet-indexering van kinderbijslag: besparing op kap van Vlaamse gezinnen

De komende weken zullen de Vlaamse gezinnen de beslissing van de Vlaamse regering om de kinderbijslag opnieuw niet te indexeren in hun portefeuille voelen. De bedoeling van de niet-indexering was om het uitgespaarde geld te injecteren in het nieuwe kinderbijslagsysteem dat van toepassing zal zijn op de kinderen die geboren zullen worden na inwerkingtreding van het nieuwe kinderbijslagdecreet, dat overigens nog steeds niet is ingediend in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Belang heeft zich van meet af aan gekant tegen de beslissing van de Vlaamse regering om de kinderbijslag niet te indexeren. Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere: “De niet-indexering is de facto een besparing die alle Vlaamse gezinnen met kinderen treft. Ook onder het nieuwe kinderbijslagsysteem zullen veel gezinnen – die niet in aanmerking komen voor een sociale toeslag – overigens minder kinderbijslag ontvangen dan ze zouden ontvangen op basis van het huidige systeem.”

Vlaamse gezinnen met twee of meer kinderen zonder recht op sociale toeslag gaan er in het nieuwe systeem immers op achteruit. Het Vlaams Belang merkt overigens ook op dat de in 2015 nochtans breed aangekondigde ‘getrapte kinderbijslag’ voor nieuwkomers er niet komt en dat vreemdelingen dus volledige kinderbijslag zullen kunnen blijven ontvangen zonder een cent te hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid. In de praktijk zullen zij dankzij de sociale toeslagen vaak zelfs méér ontvangen dan Vlaamse gezinnen. Het Vlaams Belang heeft daarom zelf een voorstel ingediend om deze ‘getrapte kinderbijslag’ voor vreemdelingen alsnog in te voeren.

Ortwin Depoortere is scherp voor de Vlaamse regering: “De Vlaamse regering stelt niets in het vooruitzicht voor de eigen Vlaamse gezinnen, noch voor de huidige die getroffen worden door de niet-indexering, noch voor de toekomstige. De hardwerkende Vlaming die net een tikkeltje te veel verdient, zal er met het nieuwe systeem op achteruit gaan. Van een gezinspolitiek is helemaal geen sprake meer. De regering mist bovendien de kans om onze sociale rechten, zoals de kinderbijslag, voor te behouden voor mensen die hebben bijgedragen aan de opbouw van onze sociale zekerheid.”

%d bloggers liken dit: