“Ondanks recidive nieuwe vrijlatingen wegens corona”

Voor het Vlaams Belang is de vrijlating van 135 gevangenen tijdens de tweede golf van coronabesmettingen onaanvaardbaar. “Om de druk op de overvolle gevangenissen te verlichten gaat men gedetineerden loslaten in de maatschappij”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Dat de vrijlatingen tijdens de eerste golf geleid hebben tot nieuwe criminele feiten, doet blijkbaar niet ter zake.”

Omdat er van de 221 gedetineerden die in eerste golf vrijgelaten werden, “slechts”tien aantoonbare gevallen van recidive werden opgetekend, ziet Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) geen reden om het systeem van vrijlatingen opnieuw te verstrengen. “Het woord ‘slechts’ kan tellen als blijk van Van Quickenbornes medeleven en aandacht voor de slachtoffers”, aldus Dillen. “Hij gaat wel heel licht over traumatiserende criminele feiten die perfect hadden kunnen worden vermeden.”

“Blijkbaar moet elke golf van besmettingen in België gepaard gaan met een uiterst risicovolle golf van vrijlatingen”

Het Vlaams Belang wijst erop dat er tijdens de eerste golf geen 221, maar 729 personen werden vrijgelaten. 508 veroordeelden kregen immers een onderbreking van strafuitvoering, hetgeen betekent dat ze hun straf verder zullen moeten uitzitten, eenmaal corona is gaan liggen. “En dat kan nog wel even duren”, aldus nog Dillen. “Maar het is dus heel aannemelijk dat het aantal recidivegevallen veel hoger ligt dan de tien waarvan sprake.”

“Onze fractie stelde zich bij de eerste vrijlatingen al vragen over de criteria waarop men zich baseerde.”, vervolgt Dillen. “Duidelijke en strenge voorwaarden zijn absoluut noodzakelijk, maar die kwamen er niet.” De partij wijst hierbij naar het voorbeeld van ene Hichame E., die vrijgelaten werd ondanks acht veroordelingen wegens zware diefstallen. “Toen het heerschap na zijn vrijlating al gauw weer aan het roven ging, was iedereen blijkbaar stomverbaasd. Het is maar zeer de vraag hoeveel criminele feiten er gaan voortvloeien uit deze nieuwe vrijlatingen.”

%d bloggers liken dit: