Onverdoofd slachten: “Brusselse regering wil verbod voor zich uitschuiven”

In een bericht verspreid via BELGA laat Brussels minister voor Leefmilieu en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) weten dat hij een akkoord wil zoeken tussen de geloofsgemeenschappen en de dierenwelzijnssector over een verbod over onverdoofd slachten. Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Dominiek Lootens-Stael reageert verbaasd: ”Dit lijkt op een vertragingsmaneuver om de onenigheid binnen de regering te verdoezelen.”
Woensdag staat er in de bevoegde commissie een debat over de kwestie op het programma. Lootens-Stael heeft deze kwestie reeds eind vorig jaar aangekaarten toen antwoordde de minister reeds dat hij ging overleggen. Morgen wilden een aantal Franstalige volksvertegenwoordigers opnieuw hetzelfde vragen. Clerfayt maait hen met zijn stellingname het gras voor de voeten weg.

“Alle posities zijn duidelijk, in het Vlaams en Waals Gewest is de oefening al gemaakt,” benadrukt Lootens-Stael, “de regering moet gewoon de teksten overnemen en aan het Parlement voorleggen.Ondertussen verliest de minister tijd met het verbieden van het houden van dolfijnen en walvissen en het produceren van foie gras in Brussel. Men lost problemen op die er niet zijn. Kafka had het niet kunnen verzinnen.”

De Brabandere: “Stop de vertragingsmaneuvers”

Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onverdoofd slachten nog toegestaan en een verbod zit er niet zeer snel aan te komen. Dit heeft vooral als reden dat de meerderheidspartijen hun islamitische achterban niet tegen de haren in willen strijken. Het Vlaams Belang heeft bij het begin van de regeerperiode gehamerd op deze lacune in het regeerakkoord en heeft reeds eigen voorstellen ingediend,diedoor demeerderheid opzettelijk van de agendaworden gehouden. 

“Het verbod op onverdoofd slachten heeft een groot draagvlak, ook in Brussel,” benadrukt Brussels Vlaams Belangvoorzitter senator Bob De Brabandere, “dat wijzen alle studies uit, driekwart van de Brusselaars is voor een verbod, ook meer dan 50% van de moslims in België is niet tegen. Overleggen is goed maar dat overleg had al afgerond kunnen zijn. Stop de vertragingsmaneuvers. Het is tijd voor actie!”

Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang

%d bloggers liken dit: