Opiniestuk Bart De Wever bliksemafleider voor eigen falend beleid

In een opiniestuk in De Morgen wijst Bart De Wever ‘de linksen’ met de vinger en beschuldigt hij hen van het onder druk zetten van de sociale zekerheid door de grenzen van ons land open te houden. Bart De Wever vergeet daarbij gemakshalve dat net zijn partij aan de macht is en die grenzen tot op de dag van vandaag openhoudt…

Het opiniestuk van Bart De Wever dat vandaag in De Morgen verscheen geeft blijk van een nauwelijks verholen hypocrisie. De N-VA-voorzitter pleit er in dat er een keuze moet gemaakt worden tussen enerzijds onze sociale zekerheid en anderzijds het toestaan van illegale migratie. Alleen is het net zijn regering die die keuze in feite al gemaakt heeft…
Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken: “Op het moment van het verschijnen van zijn opiniestuk, komen illegalen via de open landsgrenzen binnen en terroriseren ze snelwegparkings. Van verandering is in deze bij deze regering geen sprake.”
De grenzen staan vandaag de facto immers nog steeds open. De stoere taal van Theo Francken en Bart De Wever is perceptie en kent een andere realiteit. Onder deze regering namen de gezinshereniging van niet-Europese vreemdelingen met 20 procent toe, verdubbelde het aantal erkenningen van asielaanvragen en steeg de totale instroom van vreemdelingen van gemiddeld 125.087 per jaar naar 134.706 per jaar. Nog steeds dwalen naar schatting 200.000 illegalen in onze straten rond. De helft van de Syriëstrijders is inmiddels ook al teruggekeerd en krijgt zelfs uitkeringen van deze N-VA-regering.
Het is ook deze N-VA-regering die alsmaar meer bespaart op eigen mensen om de immigratiefactuur te bekostigen. Een immigratiefactuur die volgens een uiterst conservatieve schatting op basis van de begrotingscijfers jaarlijks zo’n 7,2 miljard euro bedraagt. De armoede in dit land neemt intussen schrikbarende proporties aan. 1 op 5 gepensioneerden leeft in armoede. Een kwart van de Belgen kan geen onverwachte uitgave doen omdat ze er de middelen niet voor hebben. De voedselbanken tekenden vorig jaar de grootste stijging op sinds hun oprichting. En nog blijft deze regering armoede importeren. Een jaar geleden orakelde Bart De Wever zelfs dat er volgens hem geen andere keuze is dan te besparen op onze sociale zekerheid. Tom Van Grieken: “Als de modale Vlaming het beleid van deze regering al in zijn portefeuille voelt, dan is het omdat die jaar na jaar minder gevuld is.”
Het Vlaams Belang verwerpt het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. En het verwerpt het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van ónze ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden omdat dat onaanvaardbaar is.
Tom Van Grieken: “Ik roep Bart De Wever dan ook op om de daad bij het woord te voegen. De regering van schaduwpremier De Wever moet kiezen tussen open grenzen en sociale zekerheid. Voor Vlaams Belang is de keuze alvast duidelijk.”
Bob De Brabandere

%d bloggers liken dit: