Oppositie Vlaams Belang tegen kilometerheffing zet andere partijen onder druk

‘Buitenlanders laten meebetalen aan het gebruik van onze wegen? Ja. Maar onze eigen mensen nog meer belasten? Absoluut neen!’ Dat was de boodschap van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan minister van Mobiliteit Ben Weyts.
Zoals geweten willen Weyts en de Vlaams regering (CD&V, N-VA en Open VLD) een kilometerheffing voor personenwagens invoeren. Volgens Weyts zou dit immers dé oplossing zijn voor de aanzwellende files. Deze zomer bereikte de regering hierover een politiek akkoord dat zelfs werd toegejuicht door de linkse oppositie. Volgens een studie van de Vlaamse overheid zou de kilometerheffing autorijden 12 tot 17 procent duurder maken.
Vlaams Parlement
Sinds augustus 2018 werkt een consortium rond KPMG aan een studie naar de uitwerking van de kilometerheffing. Het consortium zou verschillende pistes onderzoeken, maar liet net voor nieuwjaar weten eigenlijk nog maar één piste te weerhouden, namelijk de ‘gebiedsdekkende’ heffing in heel Vlaanderen – een heffing op élke weg dus – waarbij het dus geen verder onderzoek meer verricht naar de invoering van een tolheffing enkel op de drukste verkeersassen.
Chris Janssens zette de kwestie op de agenda van het Vlaams Parlement, waar hij duidelijk maakte waarom het Vlaams Belang zich tegen de gebiedsdekkende kilometerheffing kant. Omdat de hoge accijnzen het autorijden nu al erg duur maken. Omdat werkende Vlamingen – zij zijn het meest op de baan – het eerste slachtoffer zullen zijn van dat systeem. Omdat het openbaar vervoer in veel gebieden geen degelijk alternatief is. Hij verwees daarbij naar uitspraken van de VAB-woordvoerder die onlangs nog stelde dat ‘de kilometerheffing gewoon een extra taks is, als er niet geïnvesteerd wordt in een openbaar vervoer dat een echt alternatief vormt’.
Zenuwachtigheid
De forse kritiek van de Vlaams Belang-fractievoorzitter maakte Weyts en de parlementsleden van de andere partijen duidelijk nerveus. SP.a-fractievoorzitter Joris Vandenbroucke milderde in het parlement plots zijn enthousiasme voor de kilometerheffing en stelde dat zijn partij geen steun zou verlenen indien eerst niet fors geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer. N-VA reageerde dat de kilometerheffing niet mag neerkomen op een belastingverhoging. Open VLD stelde: ‘Mensen pijn doen als ze geen alternatieven hebben, daar doen wij niet aan mee’. Weyts zelf verdedigde zich tenslotte door te stellen dat hij weliswaar een kilometerheffing op elke weg wil, maar dat ‘je in een deel van het gebied een nultarief kan hanteren’.
Allen beseffen ze natuurlijk dat de meerderheid van de Vlamingen het Vlaams Belang steunt dat zich als enige verzet tegen de kilometerheffing. Tot slot van het debat maakte Chris Janssens nog duidelijk dat ook het Vlaams Belang buitenlanders wil laten meebetalen aan onze wegen, maar dan via een vignet en dus niet via de invoering van een kilometerheffing waar de werkende Vlaming het slachtoffer van wordt!
Wim Van Osselaer

%d bloggers liken dit: