Oud-leraar aan Bart Somers: “ik walg van u. Uw haat tegenover Vlaamsgezinden grenst aan het ziekelijke”

Mijnheer Somers,

tijdens mijn stageperiode heb ik u als leerling aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen enkele lessen Nederlands mogen geven. Jarenlang heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Romboutscollege. Nog steeds ben ik corrector van het jaarboek voor de oud-leerlingen van het Sint-Romboutscollege. Als leraar en voorzitter van de Oud-leerlingenbond was wijlen Aloïs Jans mijn grote voorbeeld. Tot aan zijn overlijden in 2008 heb ik contact met hem gehad. In 2001 heb ik in Den Haag het prestigieuze Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. In 2005 en 2006 heb ik voor het Davidsfonds het Groot Nederlands Dictee geschreven. En ik zou hier nog heel wat kunnen aan toevoegen.

Welnu, mijnheer Somers, ik walg van u. Uw haat tegenover alle fiere en overtuigde Vlaamsgezinden, met inbegrip van de enige ware politieke Vlaamse partijen (Vlaams Belang en N-VA) grenst aan het ziekelijke. Dit had ik u al langer willen schrijven, maar de manier waarover u gisteren over Tom Van Grieken sprak, doet echt de deur dicht. Nu kon ik echt niet meer zwijgen.

Jozef Lamberts

%d bloggers liken dit: