Overstap Vl@s-Grobbendonk naar Seniorenforum

Beste,

Toen we 11 jaar geleden besloten om in Grobbendonk te starten met een seniorenvereniging waren we op zoek naar een nationale vereniging met een uitgesproken Vlaams profiel. Het moest een vereniging zijn die in heel Vlaanderen afdelingen had omdat dit één van de voorwaarden was om erkend te worden door de seniorenraad van de gemeente Grobbendonk. Die erkenning was en is belangrijk omdat we zo mee kunnen beslissen over allerlei materies die senioren in de gemeente aanbelangen en natuurlijk ook vanwege de gemeentelijke steun aan erkende seniorenverenigingen van de seniorenraad.

Zo kwamen we automatisch terecht bij de Vlaamse actieve senioren.

Er was toen maar 1 seniorenvereniging actief met een echt Vlaams profiel.

De laatste jaren echter heeft Vl@s een metamorfose ondergaan onder het voorzitterschap van dhr. Johan Velghe. Daar waar Vl@s nationaal vroeger regelmatig terug te vinden was met een propagandastand op uitgesproken Vlaamse evenementen (zoals  bijvoorbeeld Zangfeest, 11 juli viering op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen) is dit ondertussen verleden tijd geworden.

Een goed jaar geleden heeft Vl@s zich dan ook nog terug getrokken uit het partijpolitiek ongebonden O.V.V. (Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen).

Ondertussen kwamen er op sommige beleidsplaatsen binnen Vl@s mensen aan bod die zeker geen aansluiting hebben met de traditionele Vlaamse Beweging, hetzelfde is trouwens van toepassing voor sommige aangetrokken betaalde medewerkers.

Wie de nationale voorzitter, dhr. Velghe, een beetje volgt op sociale media weet ook dat hij de twee Vlaams-nationale partijen niet hoog in het vaandel voert.

Dhr. Velghe laat het dan ook niet na om in zijn artikels in het ledenblad, weliswaar in  bedekte termen, af te geven op bewegingen en partijen die kritisch staan tegenover de massa immigratie. Dit is natuurlijk zijn goed recht maar het is niet echt verstandig om op die plaats zijn persoonlijke mening weer te geven als hij weet dat de overgrote meerderheid van zijn leden een totaal  andere mening is toegedaan.

Is zo iemand op zijn plaats aan het hoofd van een niet-partijgebonden Vlaamse vereniging die juist heel veel leden heeft bij die twee Vlaams-nationale partijen?

Ja, in maart loopt het mandaat van dhr. Velghe af en dhr. Velghe heeft al aangegeven dat hij geen kandidaat meer zal zijn. Noch de leden, noch de afdelingsbesturen hebben er momenteel een zicht op wie zich wel kandidaat zal stellen. De kans bestaat dat Vl@s de huidige lijn blijft aangehouden en zelfs nog verder gaat afglijden van de traditionele Vlaamse Beweging.  Moeten we met een visademke de uitslag afwachten? Dan nemen we toch wel een groot risico.

Een tijdje geleden kregen de leden  het voordeelkrantje van Vl@s in de brievenbus.

Op zich een heel goed initiatief, maar van een zogezegd uitgesproken Vlaamse vereniging mag men toch enige selectiviteit verwachten in het aanbod. Wie vinden we terug in het aanbod? De uitgeverij EPO. EPO heeft heel nauwe banden met de PVDA. Ik daag iedereen uit om 1 boek bij EPO terug te vinden dat positief staat tegenover de Vlaamse Beweging. Dat boek ga je niet vinden. De mensen achter EPO en PVDA haten alles wat met de Vlaamse beweging te maken heeft. Vlaams-nationalisten zijn in hun ogen uitschot en misdadigers. Waarom wil  Vl@s dan met hen samenwerken en voor hen propaganda voeren? Onbegrijpelijk!

Dit alles maakt dat de wrevel over de aanpak van Vl@s groeit, zowel bij individuele leden als bij sommige afdelingsbesturen.

Ook bij onze eigen leden kregen we regelmatig opmerkingen over het reilen en zeilen binnen Vl@s.

Eind verleden jaar zijn er in de provincie Antwerpen reeds twee afdelingen (Lier en Boechout) uit onvrede met die gang van zaken uit Vl@s gestapt.

Zij werken nu verder als onafhankelijke senioren-verenigingen.

Het bestuur van Vl@s-Grobbendonk ziet in de gegeven omstandigheden een verdere samenwerking met Vl@s-nationaal ook niet meer zitten. Daarom hebben we besloten om als afdeling uit Vl@s te stappen.

Gedurende de afgelopen 11 jaar heeft het bestuur van Vl@s-Grobbendonk zich altijd consequent onthouden van partijpolitiek. Partijpolitieke neutraliteit hebben we altijd hoog in ons vaandel gevoerd maar indien we willen blijven doorgaan als een Vlaamsgezinde seniorenvereniging hebben we maar één optie:  aansluiten bij het SeniorenForum Vlaanderen want dit is de enige seniorenvereniging met een uitgesproken Vlaams profiel.

Het SeniorenForum (SF) is een seniorenvereniging die werd opgericht door het Vlaams Belang. Voor velen onder ons zal dit aanvoelen als een ’thuis komen’, voor anderen is dit wellicht ‘de wenkbrauwen fronsen’.

Het bestuur heeft dit echter niet op 1 nacht ijs beslist.

Zoals reeds aangehaald: de Grobbendonkse seniorenraad is voor ons belangrijk. We willen dus absoluut aangesloten blijven bij die seniorenraad  en ook daarom is het Seniorenforum een goede oplossing want het Seniorenforum heeft ondertussen afdelingen in alle Vlaamse provincies en zo voldoen we ook aan één van de voorwaarden van de Grobbendonkse seniorenraad om erkend te blijven.

Het Seniorenforum bestaat al verschillende jaren maar heeft gedurende die tijd in feite een sluimerend bestaan geleid. Daar is de laatste tijd verandering in gekomen nadat Hilde Delobel nationaal voorzitster werd en Dirk Van Onckelen provinciaal voorzitter en voorzitter van de afdeling Antwerpen. Hilde is al jaren lid van onze afdeling en is organisator van onze meerdaagse reizen (Griekenland, Europees parlement, Catalonië). Dirk was tot verleden jaar lid van ons maar vanwege de houding van dhr. Velghe heeft hij verleden jaar zijn lidgeld bij ons (Vl@s-Grobbendonk) niet meer hernieuwd.

Hilde en Dirk zijn dus geen onbekenden in onze afdeling.

Voor wie twijfelt om mee de overstap te maken: jullie kennen ondertussen onze mensen en jullie weten dus ook maar al te goed dat we niet de achterlijken, de extremisten, de gevaarlijke zotten, de harteloze en zure mensen zijn, zoals we soms door de media en onze politieke tegenstanders worden afgeschilderd.

We blijven daarenboven gewoon verder werken op hetzelfde elan van verleden jaar (dit jaar moeten we spijtig genoeg zo vlug mogelijk vergeten).

We behouden trouwens onze volledige vrijheid. We zijn NIET schatplichtig aan het VB en moeten ons ledenbestand ook niet doorgeven aan het Vlaams Belang. We zijn eigenlijk onafhankelijker dan ooit tevoren.

Het bestuur en onze leden zullen bovendien dezelfde verzekering krijgen zoals we die bij Vl@s hadden.

Vermits we ons ledenbestand niet doorgeven aan het Vlaams Belang zal in de toekomst niemand van onze leden gepersonaliseerde brieven of  E-post ontvangen van het VB (tenminste als dat voorheen ook niet het geval was).

We begrijpen ook dat het voor sommigen dan toch nog altijd niet zo vanzelfsprekend is om lid te worden van het Vlaams SeniorenForum Kempen – Grobbendonk en dit om allerlei redenen.

Daarom kun je ook steunend sympathisant worden zoals vroeger bij Vl@s-Grobbendonk. Steunende sympathisanten komen niet op de ledenlijst te staan die we wél moeten doorgeven aan het gemeentebestuur. De lijst van steunende sympathisanten is dus enkel en alleen voor intern gebruik, niemand anders krijgt die te zien.

Om lid te blijven van de seniorenraad van Grobbendonk moeten we ook kunnen aantonen dat we minimum 50 betalende leden hebben en gaan we dus ook lidgeld moeten vragen. We gaan dit bedrag echter tot een minimum beperken.

Hoeveel gaat het lidgeld dan bedragen?

Ook hier goed nieuws. Daar waar Vl@s  € 20 vraagt voor een hoofdlid en € 15 voor een bijlid (dus € 35 voor een gezin) vragen wij slechts € 5 per persoon (dus slechts       € 10 voor een gezin). Lid worden kan vanaf 50 jaar, voor een  sympathisant is er geen minimum leeftijd. Steunende sympathisanten krijgen bij ons dezelfde voordelen als de leden van onze afdeling.

Zoals reeds eerder vermeld blijven we verder werken zoals we altijd al gedaan hebben: zo goedkoop én sociaal mogelijk en bij betalende activiteiten flinke kortingen voor onze leden en steunende sympathisanten  (zoals busreizen, etentjes, …).

Het lidgeld kan dus dubbel en dik terug verdiend worden.

We zullen ook nauw gaan samenwerken met het Seniorenforum Antwerpen.

Deze afdeling organiseert ook heel wat activiteiten en deze gaan gewoonlijk door op een weekdag. Dit zal een mooie aanvulling worden op onze activiteiten die voornamelijk tijdens het weekeinde zullen blijven doorgaan.

Jullie ontvangen geen tijdschrift meer maar ik denk dat dit voor de meesten onder ons hoegenaamd geen probleem is.

Dus aarzel niet langer en betaal je lidgeld (de minieme som van  € 5) en wordt lid

(of steunend sympathisant) van onze nieuwe vereniging.

Hier ons nieuw rekeningnummer:  VSF Kempen-Grobbendonk

                                                        BE11 9795 2736 4248

Vergeet je statuut niet te vermelden: lid of sympathisant !

Voor nieuwe leden / steunende sympathisanten (dus voor wie voorheen geen lid was van Vl@s-Grobbendonk): stuur ook een bericht met je adres en geboortedatum.

Alvast bedankt voor de steun.

Het bestuur hoopt van ganser harte dat we dezelfde ruime vriendengroep blijven, want een vriendengroep zijn we ondertussen wel geworden. Gedurende die 11 jaar dat we activiteiten organiseerden is er nooit een hevige woordenwisseling geweest tussen de aanwezigen, laat staan een scheldpartij of erger …

Daar zijn we best wel heel fier op.

Vanaf 1 januari 2021 zetten we gewoon onze werking voort en worden we dus officieel Vlaams Senioren Forum Kempen-Grobbendonk (VSF Kempen-Grobbendonk).

Hopelijk tot ziens.

Hou jullie gezond, dat is het allerbelangrijkste.

Met vriendelijke groeten.

%d bloggers liken dit: