Piek gezinsherenigingen !

Piek gezinsherenigingen gevolg van lakse wetgeving

 

De forse stijging van het aantal erkende asielzoekers die beroep doen op gezinshereniging is een gevolg van de halsstarrige weigering van Theo Francken om – in tegenstelling tot andere Europese landen – de regels voor gezinshereniging bij asielzoekers te verstrengen. Dat zegt Barbara Pas in een reactie op de nieuwe cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken waaruit blijkt dat het aantal aanvragen tot gezinshereniging met driekwart is gestegen ten opzichte van het jaar voordien.     

Telkens wanneer de staatssecretaris voor asiel en migratie aangaf dat de asielcrisis voorbij was, wees het Vlaams Belang op de nog grotere golf die er zat aan te komen via de immigratiepoort van de gezinshereniging. De Belgische wetgeving inzake gezinshereniging voor asielzoekers is één van de meest lakse van Europa. Zo moeten asielzoekers, in tegenstelling tot andere vreemdelingen die beroep willen doen op gezinshereniging, niet aantonen dat ze kunnen voorzien in huisvesting en toereikende bestaansmiddelen.

Verschillende migratiedeskundigen wezen er in het verleden reeds op dat hierdoor voor elke erkende asielzoeker er gemiddeld drie bijkomende zullen volgen via gezinshereniging. Wetende dat er de afgelopen twee jaar zo’n 70.000 asielzoekers naar ons land kwamen – waarvan de helft verblijfsdocumenten ontvingen – maakt duidelijk hoe groot de golf is die nog op ons afkomt.

Volgens Pas is het concept van gezinshereniging voor onze samenleving zowel demografisch als budgettair onhoudbaar geworden. “In de loop der jaren is het systeem van gezinshereniging uitgegroeid tot een instrument om de officiële immigratiestop te omzeilen”, aldus Pas. Het Vlaams Belang-kamerlid wil dat de Europese regels, die een verstrenging toelaten, op z’n minst worden uitgebuit. “Francken is nog lakser dan de immigratielobby van de EU”, klinkt het.

Het Vlaams Belang-kamerlid verwijst onder meer naar een aantal Scandinavische landen die – om hun sociale zekerheid te beschermen – de regels voor gezinshereniging bij asielzoekers wel drastisch verstrengden.

%d bloggers liken dit: