Politieke correctheid: niet met ons !

Bij gebrek aan reële argumenten zijn demonisering en diabolisering de meest gebruikte wapens van het politiek en journalistiek terrorisme. Wie de dogma’s van de politieke correctheid aanvecht of ze eenvoudigweg weigert te onderschrijven, wordt gebrandmerkt en met pek en veren de stal uitgejaagd. Wie hun discours niet slaafs volgt, wordt onmiddellijk weggezet als een fascist, een racist of een volgeling van dat mannetje met snor en bles, dat zo’n tachtig jaar geleden actief was. Soms vragen we ons af wat ze zouden doen als dat mannetje nooit bestaan had.

Er is nochtans helemaal niets mis met het verwoorden van scherpe standpunten, integendeel,  het is beter om problemen te benoemen in plaats van zaken onder het tapijt te vegen of met de mantel der liefde te bedekken.

De voortwoekerende politieke correctheid zorgt ervoor dat de vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid van denken in het algemeen, zwaar in het gedrang komt.  De voorstanders van deze ‘pensée unique’ beseffen (nog) niet dat ze de democratie daarmee ernstige schade berokkenen.  Zij vinden dat een politiek, maatschappelijk probleem, slechts op één manier kan behandeld worden, op hun eigen cultuur-marxistische manier. Dat dat links gemekker ver kan gaan, hoef ik u niet te vertellen. Zo annuleerde de Oxford University ooit een debat over abortus nadat vrouwelijke studenten zich beledigd voelden omdat ‘een persoon zonder baarmoeder’ – een man dus – de voordracht zou houden.  Met vergelijkbare onzin kunnen we nog vele pagina’s vol schrijven.

Bij al die poco-aanvallen hebben sommigen onder ons de neiging zich verdedigend op te stellen, waarbij ze zelfs argumenten zoeken die die idiote aantijgingen kunnen weerleggen.  Waarom zouden we ons in godsnaam moeten verontschuldigen voor een traditionele mening?  Geen pardon, excuses of vergiffenis, aub.  Het is precies het tegenovergestelde dat gedaan moet worden: er is geen compromis mogelijk met demonisering. Het verplettert iedereen die zich eraan overgeeft. Om de waardigheid en de sociale aandacht te behouden, moet deze worden bestreden.

Verontschuldig je dus nooit, integendeel, herhaal luid en duidelijk je mening en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Lach met de taboes van de dominante, wereldvreemde ideologie en klaag hun leugens en fantasieën aan.

Laat dat ons antwoord zijn voor 2021,

Roeland Van Walleghem

%d bloggers liken dit: