Proficiat Tom !

Tom Van Grieken met monsterscore herverkozen

Tom Van Grieken herkozen als Vlaams Belang-voorzitter

Met 97,4 procent van de stemmen werd Tom Van Grieken herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. In zijn verkiezingstoespraak maakte hij duidelijk dat hij van onze partij de sterkste politieke formatie wil maken.

De herverkozen voorzitter ging in op de actualiteit en verwees daarbij onder meer naar de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen.

“Het Vlaams Belang keurt die brandstichting zonder meer af. Het is niet alleen verwerpelijk maar ook nog dom, omdat ze onze democratisch en vreedzaam protest hypothekeert”, benadrukte hij. Tegelijk haalde hij ook uit naar Bart Somers en de politiek commentatoren die de parlementsleden van het Vlaams Belang eerder deze week openlijk schoffeerde. “Wij hebben een traditie om het geschimp en de scheldwoorden om te zetten in eretitels”, aldus Van Grieken.

“België is een misverstand”

Van Grieken verwees verder naar het feit dat dit land een half jaar na de verkiezingen nog steeds geen regering telt. Dat toont volgens hem andermaal aan dat België onbestuurbaar en onwerkbaar is: “België is geen land maar een misverstand. Tijd om de stekker eruit te trekken”, klonk het.

Van oppositie- naar beleidspartij

Wat onze partij betreft is het volgens Van Grieken tijd om een volgende fase in te luiden: de fase van een principiële en nationalistische beleidspartij. “Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmd en ontvolkt is geen optie. Wij hebben niet alleen die plicht aan onze kiezer, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen”, luidde het.

%d bloggers liken dit: