Rekeningrijden in Coronatijden: de VB-GPS doorheen de sociale jungle (VB-Mechelen)

www.Facebook.com/Sociaal.Dienstbetoon/VBMechelen/

Vorig jaar hield Vlaams Belang een succesvolle actie voor onze Mechelse daklozen met directe beleidsresultaten. Dakloze Mechelaars zijn sindsdien een beetje beter af. Deze daklozenactie was gericht op de ‘rijke armen’. Mensen die ondanks hun penibele situatie net nog rondkomen omdat ze geen andere kosten hebben dan kost… zonder inwoon.

Vandaag start het Vlaams Belang een actie ten voordele van de ‘arme rijken’. Mensen die van een karig vervangingsinkomen, een klein pensioen, een minimumloon of een technische werkloosheidsvergoeding moeten leven maar die nog wel huurgeld of een hypotheeklening moeten betalen en niet de mogelijkheid hebben om bvb. verminderde water- en energierekeningen aan te vragen. Zij worden in coronatijden aangevuld met een groeiende middenklasse die het altijd lastiger heeft om rond te komen.

Mechelen kreeg van de hogere overheid extra middelen om de coronacrisis te bestrijden. Deze centen moeten worden uitgegeven voor eind 2020. Het ziet er wel naar uit dat deze financiële steun zal worden verlengd gezien de pandemie nog tot een eind in 2021 zal aanhouden.

Het probleem is dat veel Mechelaars niet weten waarvoor ze zoal naar de overheid kunnen stappen. En er blijft de schroom van veel Vlamingen om beroep te doen op het OCMW. Vandaar dat het Vlaams Belang Mechelen een FB pagina is gestart waarop wij proberen de Mechelaars wegwijs te maken doorheen de wirwar van sociale rechten. Bovenkant formulier

Frank Creyelman: ‘Om hulp vragen is voor velen lastig. Het levert een gevoel op dat je het zelf niet goed genoeg kunt. Behoeftig zijn omwille van maatregelen buiten je macht om, is zeker geen schande. Met onze Facebookpagina laten we zien wat je kunt doen om het hulp vragen makkelijker te maken. Wij noemen dat onze Vlaamse GPS door de sociale jungle. Wij helpen de Mechelaars in feite zichzelf te helpen en zorgen er zo voor dat ook Vlamingen van de voordelen van de sociale voorzieningen kunnen genieten. Wij zetten de Mechelaars op het goede spoor maar gaan NIET in hun plaats naar de juiste instantie. Wij kunnen en mogen dat niet. De Mechelaars helpen dus zichzelf met onze hulp.

Bij het OCMW aankloppen blijft voor de meeste Vlamingen niet vanzelfsprekend. Onze trots speelt ons parten. Daar moeten we ons overzetten. Het sociaal systeem werd door onze grootouders in het leven geroepen om in de eerste plaats ONZE mensen te helpen. Helaas weten velen de weg niet en dat gecombineerd met ‘hulpschroom’ maakt ons tot betalers en niet tot ontvangers. Dat gaan we proberen te veranderen met onze Vlaams Belangpagina Rekening rijden in coronatijden.’

Frank CREYELMAN

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider VB gemeenteraad Mechelen

+32 (0)495/24.42.09

%d bloggers liken dit: