Salon Toverberg

Dit jaar geen boekenbeurs…

Deze “gedichten elfdaagse” van “Salon Toverberg” is slechts een bescheiden poging om de leegte te vullen. 

Salon Toverberg is een initiatief van Seniorenforum Antwerpen.

Aarzel niet, u die van poëzie houdt, ons de door u gekoesterde gedichten toe te zenden; niet meer voor nu maar om later te gebruiken.  Ons adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be

Meer op fb: Salon-Toverberg (vergeet het – niet)

Dag elf, ons bezorgd door Yvonne:

Vrijheids Verleden

In de lege stilte
In het ruisen van de wind
Daar in de kilte
Daar staat een kind

In deze wind
Wappert de vredevlag
Met oranje lint
Er is vrijheid, elke dag

Het verre verleden
Langzaam weggegleden
Maar iedereen weet
Waarom iets vrijheid heet

Want onder de graszoden
Liggen duizenden doden
Die de vrijheid verkregen
In ruil voor hun leven

Het verleden neemt geen keer
Maar elke keer weer
Zoeken we vrede voor iedereen
Vrijheid om ons heen

Gelegenheidstekst dodenherdenking WO II,

2012 Grebbeberg (Nederland)

Hoe anders de elfdaagse af te sluiten, op deze elfde november, dan met het gedicht dat na 105 jaar (geschreven op 3 mei 1915) nog niets aan kracht verloren heeft:

Op Vlaandrens velden

Op Vlaandrens velden wuift de papaver

tussen de kruisen, kavel na kavel

       aangevend waar we zijn; en in de lucht

       zingt nog de leeuwerik, onbeducht,

nauw hoorbaar door ’t kanongedaver.

Wij zijn de Doden, leefden nog niet zo lang

geleden, voelden dageraad, zagen zonsondergang,

beminden, werden bemind, nu liggen wij dan

       in Vlaandrens velden.

Vat onze twist weer op met de vijand:

we werpen u met stervende hand

       de fakkel toe; gij dient die hoog te houden.

       Als wij vergeefs die aan u toevertrouwden,

dan slapen wij niet, al houdt de papaver stand

              op Vlaandrens velden.

John McCrae ( °1872 – +1918)

vertaling: Jan Eijkelboom

%d bloggers liken dit: