SALON TOVERBERG

Dit jaar geen boekenbeurs…

Deze “gedichten elfdaagse” van “Salon Toverberg” is slechts een bescheiden poging om de leegte te vullen. 

Salon Toverberg is een initiatief van Seniorenforum Antwerpen. Zie ook Salon-Toverberg op FB (vergeet het – niet)

Voor Allerzielen:

De ploeger.

Ik vraag geen oogst, ik heb geen schuren,

ik sta in uw dienst, zonder bezit.

Maar ik ben rijk in dit:

dat ik den ploeg van uw woord mag besturen,

en dat gij mij hebt toegewezen

dit afgelegen land en deze

hoge landouwen, waar – als in het uur

der schafte bij de paarden van mijn wil

ik leun vermoeid en stil –

de zee mij zichtbaar is zover ik tuur.

Ik vraag maar een ding: kracht

te dulden dit besef, dat ik geboren ben

in ’t najaar van een wereld

en daarin sterven moet.

Gij weet hoe, als de ritselende klacht

van die voorbije schoonheid mij omdwerelt,

weemoed mij talmen doet

tot ik welhaast voor u verloren ben.

Ik zal de halmen niet meer zien

noch binden ooit de volle schoven,

maar doe mij in den oogst geloven

waarvoor ik dien…

Opdat, nog in het laatste voor,

ik weten mag dat mij uw doel verkoor

te zijn een ernstig ploeger op de landen

van een te worden schoonheid; eenzaam tegen

der eigen liefde dalend avondrood –

die ziet beneden aan den sprong der wegen

de hoeve van zijn deemoed, en het branden

der zachte lamp van een gelaten dood.

A. Roland Holst (°1888 – +1976)

%d bloggers liken dit: