Schaliegas uit de VS?

De Amerikanen gaan Europa helpen (en zich verrijken) de winter door te komen. Ze gaan dat doen door schaliegas te leveren. Omdat een resem politieke idioten onze kernenergie hebben afgebouwd, zullen we ons moeten verwarmen met één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen, schaliegas. De dogmatische hysterie van de groenen en hun volgelingen kost ons hopen geld en is op koop toe slecht voor onze natuur.

Schalie is een sedimentair gesteente dat bestaat uit geharde, geconsolideerde klei. In tegenstelling tot kleisteen heeft schalie een duidelijke splijting. Schalie wordt vaak verward met leisteen, maar in tegenstelling tot leisteen bestaat schalie grotendeels uit kleimineralen.

Wat is schaliegas (bron: Kill my Bill)

Schaliegas is erg omstreden vanwege de negatieve impact van het gas op het milieu. De winning van het schaliegas brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Het water dat geïnjecteerd wordt om het gesteente te breken, wordt vermengd met zand en chemische stoffen. Bovendien wordt er bij fracking enorm veel water gebruikt, veel meer dan bij het boren voor conventioneel gas. Daarnaast moeten er putten gegraven worden, wat de structuur en de opbouw van de aarde kan veranderenHet beschadigt de diepe ondergrond, waardoor er in het VK en vooral in Californië meer aardbevingen geregistreerd.

Daarnaast is schaliegas nog steeds een fossiele brandstof, net zoals steenkool en aardolie. Elke put schaliegas stoot 3,6 tot 7,9% van het gas in de atmosfeer. Dat is 30 tot 200% meer dan bij het conventioneel gas. Methaan is bovendien zeer vervuilend, meer nog dan koolstofdioxide. Het gebruik van schaliegas voor elektriciteitsproductie stoot daar bovenop ook nog eens grote hoeveelheden koolstofdioxide uit die het broeikaseffect versterken en bijdragen tot de opwarming van de aarde.

%d bloggers liken dit: