Scholen verplichten leerlingen om mee te lopen in klimaatmars: Vlaams Belang vraagt onderzoek naar de banden tussen de initiatiefnemers en bepaalde politieke partijen

Tom Van Grieken: “Onaanvaardbaar. Onze leerlingen worden misbruikt om een bepaalde politieke agenda te dienen.”

Een aantal Vlaamse scholen gaan hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars op vrijdag. Daarvoor krijgen ze de steun van Vlaamse onderwijskoepel GO!. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) staat deze politieke instrumentalisering van onze leerlingen zonder meer toe. Voor Vlaams Belang-Voorzitter Tom Van Grieken is dit onaanvaardbaar. Hij stelt dat “onze leerlingen worden misbruikt om een bepaalde politieke agenda te dienen.”

Er zijn blijkbaar geen grenzen meer aan wat toelaatbaar is om kinderen te instrumentaliseren voor politieke doeleinden. Nadat lagere schoolkinderen door onderwijspersoneel in klasverband meegenomen werden naar de lokale klimaatbetoging en er zelfs kleuters werden gemobiliseerd in de klimaatmarsen, gaat men nu nog een stap verder.

Verschillende scholen verplichten vrijdag hun leerlingen deel te nemen aan de globale klimaatmars, met steun van de onderwijskoepels én Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Voor het Vlaams Belang is de maat vol en zijn de grenzen van het fatsoen ver overschreden. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens benadrukt opnieuw zijn onbegrip. “Leerkrachten en directie mogen best een politieke mening hebben maar dienen die binnen de schoolmuren voor zich te houden. Dat ze hun positie misbruiken om kinderen te mobiliseren voor een politiek doeleinde, is meer dan een brug te ver. De afgelopen weken was dat zo en nu zeker. Dat minister Crevits dit toelaat is onbegrijpelijk.” Chris Janssens zal de minister hierover ondervragen in het parlement. Ook in de VGC zal het Vlaams Belang hier het bevoegd collegelid over vatten.

Minister Crevits laat de verplichte deelname toe met als drogreden dat de verplichte deelname als buitenschoolse activiteit toegelaten zou zijn indien het geen politieke manifestatie zou betreffen. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is er echter geen sprake van een politiek neutraal initiatief, integendeel. “Dit is onaanvaardbaar. Vele ouders zijn hier ongetwijfeld bijzonder misnoegd over en terecht.”

Er zijn dan ook tal van aanwijzingen te vinden waaruit blijkt dat dit geen onschuldige schoolactiviteit betreft, maar een politieke instrumentalisatie van onschuldige leerlingen. Zo was één van de Beverse initiatiefnemers, Stijn Damen, adjunct-directeur van de Sint-Maarten Campus in Beveren, ook kandidaat op de kartellijst Groen-sp.a bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang dat minister Crevits de scholen terugfluit én een onderzoek doet naar de banden tussen de initiatiefnemers en bepaalde politieke partijen.

%d bloggers liken dit: