Senioren Vlaams-Brabant bezoeken Europees Parlement

De seniorenwerking Vlaams-Brabant kan terugblikken op een geslaagd bezoek aan het Europees Parlement te Brussel. Op 27.04 werd de groep opgewacht door een Europees ambtenaar die een overzicht gaf van werking, samenstellende landen, commissies, e.d. van de EU. Onze senioren vuurden meerdere kritische vragen af. Na het technisch gedeelte was er een ontmoeting met gewezen Europees parlementslid Philip Claeys, die Gerolf Annemans verving. Dat was het politieke luik van het bezoek. Er werd unaniem schande gesproken over de manier waarop Viktor Orban de dag voordien door de europarlementsleden van de traditionele partijen -Verhofstadt voorop- werd behandeld. Er werd ook nog eens duidelijk gesteld dat wij voor Europa en onze Europese cultuur die één is in zijn verscheidenheid en bedreigd wordt, opkomen. Het is de Europese Unie met zijn bemoeizucht, zijn “politiek correcte” dogma’s en rampzalig buitenlands- en immigratiebeleid dat wij verwerpen. Overleg tussen de Europese naties en volkeren moet er zijn en blijven; de EU in zijn huidige vorm moet echter verdwijnen. Dan bezocht de groep het halfrond waar de plenaire zittingen plaats hebben.  Onze senioren vernamen alles over de plaats van de fracties, de stemmingen, het taalgebruik en het werk van de tolken. Het bezoek werd afgesloten met een drink in brasserie “’t Ketje” op het Luxemburgplein. Hier konden de deelnemers de toch wat speciale sfeer van de Leopoldswijk opsnuiven en kennis maken met de wereld van de “eurocraten”.

%d bloggers liken dit: