Stemrecht voor Vlamingen in het buitenland niet prioritair voor Vlaams minister-president Jambon

Vlamingen die in het buitenland wonen, kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. In het regeerakkoord stelt de Vlaamse regering ervoor te zullen “ijveren” om dit stemrecht te realiseren. Uit een antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) blijkt echter dat de regering ter zake nog geen initiatieven nam en dat de Vlaamse regering blijkbaar zelfs niet van plan is inspanningen te doen om het eigen regeerakkoord ter zake uit te voeren. “Ik kan niet garanderen dat de federale overheid hier werk van maakt”, klinkt het kort.
Wie Belg is maar in het buitenland woont, kan onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de verkiezingen voor het federaal parlement. Geïnteresseerden moeten zich daarvoor wel laten inschrijven. Om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement moet men gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Indien men in het buitenland woont, kan men niet deelnemen. “Deze situatie geeft symbolisch weer hoe Vlaanderen nog steeds niet als volwaardige deelstaat beschouwd wordt”, stelt Slagmulder. Het regeerakkoord van de Vlaamse regering stelt nochtans dat ze ervoor “ijvert om het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland te realiseren bij de organisatie van de volgende deelstaatverkiezingen”.

“Vlaams minister-president Jambon zou het stemrecht van Vlamingen in het buitenland moeten nastreven en niet aan de kant schuiven”

Slagmulder verklaart ontgoocheld te zijn door de desinteresse die bleek uit Jambons antwoord op zijn vraag. “In amper drie zinnen weet de minister-president enkel maar te melden dat er nog géén initiatief werd genomen, dat het aan de federale overheid is om initiatief te nemen én dat hij niet kan garanderen dat de federale overheid hier werk van zal maken.” Op de vraag van Slagmulder welke initiatieven de Vlaamse regering zou nemen tot uitvoering van de passage van haar eigen regeerakkoord antwoordde de minister-president niet eens. Vorig jaar werd een ontwerp van bijzondere wet om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende burgers van ons land uit te breiden naar de verkiezing van de gemeenschaps- en gewestparlement aangenomen in de Senaat. Het voorstel verzandde echter in de Kamer.

“De Vlaamse regering beloofde in haar regeerakkoord te ‘ijveren’ voor dit dossier. Dat er nu simpelweg wordt verklaard dat er géén initiatief werd genomen vanuit de Vlaamse regering én dat de minister-president niet kan garanderen dat de federale overheid hier werk van maakt, maakt duidelijk dat de minister-president het stemrecht van Vlamingen in het buitenland als een ‘fait divers’ behandelt.” Wim Van Osselaer
Fractiesecretaris

%d bloggers liken dit: