Teken van leven, 3 bis (Dirk Van Onckelen)

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

“ I Have a Dream”.

Vrijdag 28 augustus was het 57 jaar geleden dat de zwarte predikant Martin Luther King deze iconische woorden sprak in Washington, VSA.

Reden voor onze regimepers om ons op het beroemde fragment te trakteren, al is 57 jaar toch niet zo ’n belangrijke verjaardag. 50, 60… dat kan ik begrijpen, maar 57? Tenzij alles uit de kast mag en moet gehaald worden om wie zich kritisch uitlaat over hoe de regimepers tegenwoordig aan verslaggeving doet, om de oren te slaan.

We schrijven deze tekens niet om ons uit te spreken over wie de volgende president van Amerika moet worden. Ieder zal daar wel zijn mening over hebben en het zou straf zijn moesten we daar met z’n allen hetzelfde over denken. Hoeft niet: vrije wil en vrije keuze! Geldt trouwens ook voor de Amerikanen.

Het bekende fragment past echter in een hele campagne van onze regimepers die feitelijk bol staat van zelfhaat. Het woord bol is hier bewust gekozen.

Invloedrijke en machtige mediareuzen hebben, onder dreiging van geweld en boycot uitgaande van “Black Lives Matter” en hun overwegend links-liberale vriendjes wereldwijd, de aanval ingezet op al wat door gelijk wie (zwart, blank, geel, bruin, roze…) als “racistisch” wordt gebrandmerkt.

Zo ook ‘onze’ Zwarte Piet, het hulpje van Sinterklaas. Fout!

Fout voor FB, voor Twitter, voor Instagram, voor het al genoemde bedrijf en gelijkaardige concurrenten.

Fout voor onze regimepers die van “roetpieten” spreekt, daarbij lof toegezwaaid door een burgemeester die beter ervoor zou zorgen dan zijn (onze!) stad niet langer als “Chicago aan de Schelde”  bekend staat.

“I Have a Dream”.

Neen, niemand moet sterven omwille van zijn huidskleur, omwille van zijn geloof, omwille van zijn overtuiging. Niet in de straten van Amerikaanse steden, niet op een strand in Nederland, noch als buschauffeur in het Baskische Bayonne.

Alleen: over de twee laatsten vernamen we zo goed als niets in onze regimepers. Past niet in hun kraam waarin oikofobie (angst voor het eigene) de toon zet.

“I Have a Dream”.

Wel, wij als Vlaamsnationalisten, hebben ook een droom.

Dat we juist en volledig en vooral objectief geïnformeerd worden. Dat men niet spreekt over “probleem met de leidingen” als de ware reden voor oponthoud in het treinstation van Oostende amokmakende “jongeren” zijn.  

We zijn die leugens beu, dat krompraten, die Orwelliaanse “newspeak” (nieuwspraak).

En we hebben nog een droom.

Dat we als senioren snel opnieuw kunnen samenkomen, elkaar ontmoeten. Op een wandeling, op een lezing, tijdens een etentje, een brunch…

Ik wil hier, Vlaamse vrienden, mijn dank uitspreken naar de leden van de stuurgroep toe die voorbije donderdag een mooi najaarsprogramma hebben opgesteld. Met vanalles wat: van Beethoven tot een kerstwandeling.

In ons volgend “teken van leven” gaan we daar dieper op in. Beloofd. Mag u verwachten rond 15 september. 

Intussen moeten we ook minder prettig nieuws met u delen:

het geplande bezoek aan het Havenhuis van zaterdag 3 oktober kan niet doorgaan. Mensen die daarvoor ingeschreven waren: gelieve dat te noteren. 

We zullen, gezien de belangstelling, in 2021 een derde poging wagen want zegt het spreekwoord niet: “driemaal is scheepsrecht”?

Ook andere – al eerder aangekondigde – activiteiten kregen een andere datum, u leest er alles over in “teken van leven, 4 bis”. 

Intussen wensen we jullie allen, Vlaamse vrienden, senioren, veel plezier en ook moed bij de heropstart van het schooljaar.

Nogal wat van ons zullen wel ingeschakeld worden om onze oogappels veilig en gezond naar en van school te brengen of te halen.

Geniet van uw recht, sta op uw recht uw kleinkinderen te verwennen. Onze kleinkinderen, zeker als ze nog heel jong zijn, trekken zich niets van een “generatiekloof” aan en weten zich geborgen in dat veilig, warm nestje.

Met die zekerheid besluiten we dit “teken”.

Hou corona buiten!

Namens de stuurgroep van Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

%d bloggers liken dit: