Teken van leven 6 bis (Dirk Van Onckelen)

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

“Niet mijn regering!”

Vooreerst dank aan jullie allen die zo massaal gevolg gaven aan de oproep voorbije zondag 27 september meereden in een van de vele autokaravanen! Bijzonder ook aan de mensen die anderen meenamen, zodat we allen een stukje geschiedenis konden meemaken!

Nooit eerder vertoond, hartverwarmend ook. Vanaf dat je toekwam op je vertrekpunt tot je aanschoof om parking C te verlaten, en ’t duurde voort tot je thuis je auto weer parkeerde. En langer…

Mag ik eens indiscreet zijn? Ik weet uit betrouwbare bron dat Tom Van Grieken zondagnacht goed geslapen heeft. En dat zullen Barbara, Dries en Luc Vermeulen en alle militanten en medewerkers ook wel gedaan hebben: met recht en reden. Bedankt voor dit uniek gebeuren, we zijn trots en fier erbij te zijn geweest! Ook zij die er niet bij konden zijn hebben in gedachten en zeker nadien via de sociale media en de regimepers gezien dat het goed was en delen in die trots.  

Maar dit was geen slotmanifestatie! Integendeel: het was het startschot om voor eens en voorgoed met belgistan te breken!

U kan ook uw steentje daartoe bijdragen: moest u nog niet uw Leeuwenvlag hebben uitgehangen, doe dit dan meteen!

Toon aan iedereen dat dit “niet mijn regering” is! Laten we trachten dat in elke straat in Vlaanderen een Leeuw klauwt en liefst meer! Het is vreedzaam, het is weerbaar. En dat overtuigd! Onze Leeuw heeft geen politieke voorkeur en sluit niemand uit die zich voor eigen mensen inzet. Want denk eraan: alleen wijzelf kunnen voor onszelf opkomen, anderen gaan het niet in onze plaats doen.

Hoe lang gaan we onze Leeuwen laten klauwen? “Zo lang hij tanden heeft!” en tot “Geen tronen blijven staan!”

Zoals we voor vorige zondag op jullie rekenden, zo rekenen we ook nu op jullie, Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder! Schouder aan schouder met de jongere generaties die ook Vlaanderen herontdekt hebben, want ook dat zagen we voorbije zondag!

We zijn natuurlijk niet écht een actiegroep, Seniorenforum Antwerpen, maar schuwen we de actie niet. Gelijk willen we trouw blijven aan onze opdracht: ontmoeting zijn tussen gelijkgezinden die Vlaanderen eerst en eerst Vlaanderen hoog in het hart dragen. En daartoe organiseren we het een en ander.

Zo is er al heel wat belangstelling voor onze “Beethovenlezing” op vrijdag 9 oktober, blijft het ordewoord om met de Ronde van Vlaanderen (zondag 18 oktober) zeker te “vlaggen”, verwachten we al een mooie groep wandelaars in Sint-Job op dinsdag 20 oktober, kijken er anderen en dezelfden uit naar de cursus “Slimme telefoon” welke doorgaat op zondag 25 oktober. Voor al deze activiteiten is er nog wel plaats voor geïnteresseerden, u kent intussen ons adres:

seniorenforumantwerpen@telenet.be of 0495 827 607

We houden het voor dit “teken” hierbij: wat gezegd moest worden is gezegd, wat gevraagd moest worden is gevraagd.

Aftellend naar de eerstkomende ontmoeting wensen we jullie allen een goede gezondheid en

hou corona buiten!

Namens de stuurgroep van Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

%d bloggers liken dit: