Teken van leven, 8

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

omdat we recent weet kregen van mensen die in de voorbije weken hun laatste tocht hebben aangevat – niet allen zijn gegaan aan Covid 19 – wil ik dit “teken” beginnen met een dubbele oproep aan u allen:

laat het ons weten als iemand in uw kennissenkring de voorbije periode is heengegaan, zodat we hen niet vergeten! We zullen, wellicht pas in het najaar, een herdenkingsmoment organiseren en dan is het pijnlijk dat door onwetendheid kennissen, vrienden, kameraden onvermeld blijven. U kent ons adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be

En twee: hou u aan de “beperkende maatregelen” (afstand houden, met niet meer dan vier samenzijn, veel en grondig handen wassen, neemt u trein, tram of bus bedek dan uw neus en mond, desnoods met een sjaal), zeker nu vanaf maandag alle winkels terug open gaan. Wij hebben als senioren de voorbije weken bewezen dat we daarover niet moeilijk doen. Want al lijkt het dat we samen de onzichtbare vijand verslagen hebben, Covid 19 blijft een smerig loeder en op “bescherming door de overheid” kunnen we in dit land niet rekenen: we zullen het zelf moeten doen.

Hopelijk zal in een volgende fase wederzijds bezoek grootouders/kleinkinderen weer mogelijk zijn. Want, en nu schrijf ik uit eigen naam maar wellicht ook uit die van alle grootouders: dat bezoek missen weegt zwaarder en zwaarder. Zeker als vanaf 15 mei scholen weer open gaan en leerkrachten ouder dan ikzelf (‘t voordeel van een jonge senior te zijn!) aan kinderen even oud als mijn oudste kleinkind weer les zullen geven, zie ik echt niet in wat de reden zou kunnen zijn dat wij dan datzelfde kleinkind niet mogen ontvangen of bezoeken. Gaan we dat werkelijk “doodknuffelen” of zelf “doodgeknuffeld” worden? Komaan, “swaanst na ni é”. We zullen ook thuis de nodige afstand bewaren en extra voorzichtig zijn. Ik wil bij deze alle kleinkinderen feliciteren die zich ook goed houden aan de geldende afspraken, proficiat.   

Dan nu een “dienstmededelingen”, zoals dat heet.

Jullie hebben op onze vorige tekens bemoedigend en talrijk gereageerd, waarvoor onze hartelijkste dank. Zo talrijk dat het alziend oog van onze partij het opmerkte en dat heeft gevolgen.

Het probleem is het volgende: u ontvangt of via “seniorenforumantwerpen” (of als ik verstrooid ben via “dv135”) deze “tekens” maar we vragen ook aan “antwerpen@” het teken rond te sturen, wat ze voor ons graag doen en waarvoor hulde. (Wie dus in zijn postbus tweemaal een “teken” ontvangt kent nu de oorzaak.) Dat maakt dat uw reacties ook bij de afzender “antwerpen@” toekomen, en dat zij die dan weer moeten doorzenden aan “seniorenforumantwerpen”. U bent nog mee?

Vanaf heden beschikken we binnen en voor de partij over ons eigen e-mailadres:

seniorenforumantwerpen@vlaamsbelang.org dat naast het “origineel” seniorenforumantwerpen@telenet.be zal functioneren.

Voor jullie verandert er niets maar jullie reacties, waar we telkens hoopvol naar uitkijken!, komen nu direct bij de juiste betrokkenen terecht.

Hoe staat het intussen met “Salon Toverberg”, het project rond lezers, schrijvers en boeken of omgekeerd?

Wel, dat “werk in uitvoering”, dat vlot. Het is nog een kwestie van dagen of we zullen enkele concrete en tevens tastbare initiatieven aan u voorstellen.

Tegelijk is dat “werk in uitvoering” een in tijd onbegrensd project en wil het vooral en zelfs in de eerste plaats een “forum” zijn van en voor lezers.

Zeker in tijden als deze die we nu beleven, waar we eerder aangewezen zijn op het individuele ervaren dan op de groepsdynamiek, wil “Salon Toverberg” lezers die hun mening over een boek, een tijdschrift, een bibliotheek, een theaterstuk of wat ook van ver of dichtbij met literatuur te maken heeft, die lezers dus die dat met anderen willen delen, uitnodigen om onze imaginaire “bibliotheek” mee te vullen. Ze staat in ons al even imaginair “Salon” en die deur staat voor iedereen open.

Het is heel eenvoudig om ons te vinden:

gewoon uw “boekbespreking” – en die mag uit één zin dan wel uit honderd zinnen bestaan – doorzenden aan seniorenforumantwerpen@telenet.be .

Vrienden senioren, Vlaamsnationalisten in het bijzonder,

weer schijnt de zon. Het is eigenlijk bevreemdend dat we sinds die vervloekte “vrijdag de dertiende” (maart) bijna elke dag mooi lenteweer hebben gehad. De regendagen waren zeldzaam maar noodzakelijk.

Als schrijver dezes nu ook al begint de weerman/weervrouw te papegaaien, dan is het tijd om af te ronden met een welgemeend

tot volgende week, hopelijk allen in goede gezondheid!

Hou corona buiten!

Namens de stuurgroep van Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

%d bloggers liken dit: