Teken van leven, 9bis “lockdown” (Dirk Van Onckelen)

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

de feitelijke totale vergrendeling (een lockdown (letterlijk: afgrendeling of vergrendeling) is een noodprotocol dat meestal beoogt te voorkomen dat mensen of informatie een gebied verlaten. ‘Wikipedia’) welke we ingaan vanaf zondagavond, maakt dat alle eerder aangekondigde activiteiten komen te vervallen. Geen “verhaal van een partijlokaal”, geen “Beethoven, 250 jaar jong”, geen “zwarte pieten-wandeling” in Lier.

Nieuwe data voor fysieke activiteiten nu aankondigen is nutteloos, dat zal u met ons eens zijn.

Het is duidelijk dat zowat heel Europa kraakt onder een onzichtbare vijand en aan symptoomverlichting doet, elk land op zijn manier.

Dit bovenop een zichtbare: de onverdraagzaamheid van een islam welke op de meest bloederige wijze slachtoffers maakt!)

En er is een gedeelde onwetendheid: behalve wellicht de Chinese laboranten weet blijkbaar niet één wetenschapper op welke wijze het virus zich ontwikkelt, besmet, slachtoffers maakt. Wat ook toegegeven wordt, want de maatregelen die men overal treft zijn enkel gericht op isolatie, op voorkomen. Of dat voldoende zal zijn – en daarover is men eindelijk ook eerlijk – weet men evenmin.

Wat begon met “ ’t is maar een griepje” ontwricht vandaag onze samenleving, dwingt ons tot terugplooien op de kleinst mogelijke ontmoeting.

Voor hen die vatbaar zijn voor eenzaamheid worden het donkere weken. Het mag en moet gezegd dat de overheid hier oog voor heeft: solidariteit met een alleenstaande valt buiten de strikte toepassing van de maatregelen.

En solidariteit, dat is in onze beweging geen leeg begrip.

Nu we geen geld kunnen uitgeven op café of restaurant, het winkelen beperkt is tot het noodzakelijke (wat niet wil zeggen: alleen water en brood), willen zij die dat kunnen missen een gift schenken aan de “Huizen van Vlaamse Solidariteit”?

“Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit door een bedrag te storten op

BE56 9792 3976 3288 of via de doneerknop op de Facebookpagina.” Citaat.

We staan er garant voor dat uw gift de mensen bereikt die niet kunnen rekenen op de steun van “Artsen zonder Grenzen”, “Oxfam”, “Rode Kruis”, of welke andere NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) die de veerdienst Afrika-Europa in stand houden en op Lampedusa koppensnellers afzetten.

Verder blijven we jullie, Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder, “lastig vallen” met onze “tekens van leven”. En méér!

Nu we noodgedwongen tijd krijgen (u weet, een gepensioneerde heeft nooit tijd!) gaan we tussen 1 en 11 november u elke dag via Salon Toverberg – ons project voor en over lezers en schrijvers – een gedicht toezenden.

Allerheiligen, Allerzielen, gevolgd door oorlogsgedichten over “de grootte oorlog”.  Na die oorlog brak er de “Spaanse griep” uit… de toestand vandaag is vergelijkbaar maar hoeft niet zo dramatisch te eindigen.

We gaan niet als “kleine De Croo” oproepen om ‘met elf miljoen belgen’ deze onzichtbare vijand te verslaan, wel sluiten we ons aan bij de oproep om uw gezond verstand te gebruiken. Hebben we altijd al gedaan!

Blijf gezond, en doe alles om gezond te blijven.

Namens de stuurgroep van Seniorenforum Antwerpen

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

%d bloggers liken dit: