Teken van leven XXXl: ‘Wij, de kwetsbaren’

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

we zagen het al aankomen de voorbije dagen: de verplichting om in de horeca en sportaccommodaties in Vlaanderen uw “coronapas” te laten scannen.

Zo wil de “overheid” voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast worden en dat het aantal overlijdens ingeperkt wordt. Dat deze “pas” veel meer inzet op controle dan op gezondheid is intussen al meermaals bewezen, alleen al door het gegeven dat volledig gevaccineerde personen evengoed besmet kunnen worden en zelfs (dodelijk) ziek.

Men geeft dat ook toe. Met name wat kijkbuisveeartsen verklaarden dat de overlijdens overwegend hoogbejaarden zijn, die bovenop “onderliggende oorzaken” (lees ziekten) door ’t Chinees virus werden getroffen. Hoogbejaarden die over zo ’n “coronapas” konden beschikken, zo gewenst. Dat de meesten van deze mensen al een tijd verbleven in een RVT (Rust- en Verzorgingstehuis), waar zelfs een banale verkoudheid de zwaksten fataal kan worden, werd eveneens bevestigd door de veearts van dienst.

Ik weet hoe in eigen kring het nut van vaccinatie tot zware discussies leidde. Nog maar pas hadden “wij, de kwetsbaren” daarover nog een respectvol maar vurig gesprek onder senioren, die elk daarover een tegengestelde mening hadden.

De invoering van de “coronapas” – en vandaag de verplichting deze voor te leggen op bepaalde plaatsen – is niet van die aard om deze verdeeldheid in de samenleving – nogmaals, ook in eigen kring – weg te nemen.

Ik ben geen geneesheer, zelfs geen veearts. Ik ben evenmin viroloog. Vraag mij dus niet naar het nut van welk vaccin dan ook. Ik heb wel gekozen om mezelf te laten vaccineren en dat uit zuiver egoïsme, uit keihard eigenbelang: we wilden in augustus aan de Loire kastelen bezoeken en daarvoor hadden we die verdomde “coronapas” nodig. Uit zelfbevrediging ben ik gevaccineerd.

“Zorg voor de anderen”? “Omwille van de kinderen”? Als mensen zich daar oprecht beter bij voelen als redenen van vaccinatie, dan is dat hun volste recht. Alle begrip daarvoor, en respect. “Oordeel niet, zo gij niet geoordeeld wilt worden”.

Vandaag ziet het er dus naar uit dat dat vaccin bij hoogbejaarden niet tot het “Het Rijk Van De Vrijheid” leidt. (Na “de lente.., “de zomer…” komt men nu met “Het Rijk..”: benieuwd wat de tekstschrijvers nog uit hun duim gaan zuigen.)

Vanaf 1 november gaan we het dus meemaken dat mensen die géén “coronapas” of een recent “testcertificaat” kunnen voorleggen, de toegang tot cafés, restaurants, sportzalen en zo meer zal geweigerd worden.

Voor ons als organisatoren is dat frustrerend: zeker als Seniorenforum willen we juist de zogenaamd “kwetsbaren” samen brengen op onze activiteiten. Zeker wij die misschien meer dan anderen nood hebben aan samenhorigheid in een maatschappij die voortdurend in verandering is, een verandering die het vertrouwde, het natuurlijke, het voor de hand liggende agressief in vraag stelt.

Daarom zullen we onze agenda gewoon behouden, laten we wat voorzien is – en waarvoor al velen zich inschreven – gewoon doorgaan.

Zowel bij ons bezoek aan het ADVN (op woensdag 10 november: er zijn nog flink wat plaatsen) als bij ons bezoek aan het Letterenhuis (vrijdag 19 november: voor de laatste plaatsen kan u nog inschrijven) geldt de mondmaskerplicht. Nu goed, daar valt mee te leven. Iedereen, werkelijk iedereen welkom.

Wat de “Amerikalezingen” (vrijdag 26 november, woensdag 8 december) betreft: deze gaan door met voldoende ventilatie in de ruimtes. Uiteraard staat het ieder vrij om een mondmasker te dragen, maar wij gaan niemand daartoe verplichten. Iedereen, werkelijk iedereen welkom.

Over de “Straatsburg-Elzasreis” is er nog geen beslissing, en wat het “Joelfeest” betreft gaan we op zoek naar een formule waarbij niemand uitgesloten wordt.

Tot besluit nog dit: het is een niet te benoemen schande dat de Vlaamse regering, na een opvallend duidelijke afwijzing van de “pasjesmaatschappij”, zich laat muilkorven door de federale meerderheid.

Eerst klopt men zich als een aap op de borst van ” ’t zal niet zijn!” om vervolgens als een schaap zich te laten scheren. En dat met de actieve medeplichtigheid van “de grootste partij van ’t land”.

Vlaamse vrienden,

“wij, kwetsbaren”, wij zijn vrije mensen, wij hebben een vrije keuze.

Wij zijn géén kwetsbaren, al wil de overheid dat ons laten geloven. Wij zijn verantwoordelijken, door levenservaring grijs en wijs geworden. Stop met ons als wilsonbekwamen te behandelen!

Wij zijn mogelijks wél de laatste generatie die nog weet wat echt vrijheid is: de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van een overtuiging.

Daarvoor tekent namens Seniorenforum regio Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, regiovoorzitter.

Ps: de toegevoegde foto’s zijn deze van onze “wilsonbekwamen” tijdens activiteiten die “wij, kwetsbaren” organiseerden en blijven organiseren.

%d bloggers liken dit: