Teken van leven XXXVl: “Variaties op een thema”

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

de muziekliefhebbers/kenners onder ons – en dat zijn er toch wel wat, gezien de belangstelling voor onze uitgestelde “Beethovenlezing” – weten dat de titel van dit “teken” vaak voorkomt in de partiturenbibliotheek. 

’t Zijn echter niet de “Schone Kunsten” welke alweer een “teken” noodzakelijk maken: het thema is in dit geval het Chinees virus, de variatie de zoveelste “variant”, blijkbaar nu een Zuid-Afrikaanse.

Voldoende ernstig om vervroegd een “overlegcomité” bijeen te roepen dat de al geldende regels verscherpt en dat onze kleinkinderen vanaf zes jaar vanaf vandaag een muilkorf opdringt.

Het lijkt mij aangewezen om nog eens klaar en helder het standpunt van Seniorenforum regio Antwerpen als organisator te herhalen:

wij zijn vrije mensen, verantwoordelijke mensen. Dat maakt dat ieder van ons zelf beslist of hij zich laat vaccineren, en ook de beperkingen kent die het gevolg zijn van die in vrijheid genomen beslissing.

wij zijn vrije mensen, en voor ons als organisatoren is die vrijheid van keuze fundamenteel. Wij organiseren dus niet enkel voor hen die over een CST beschikken, want dan doen wij aan uitsluitingspolitiek.

We zien daarvan de kwalijke gevolgen in de regimepers: mensen die het vaccin weigeren worden haast als criminelen voorgesteld. Maar het CST is absoluut géén garantie dat u niet de drager bent van het virus, of dat u niet besmet kan raken. Zelfs de veeartsen –  onze “vaderlandse experten” –  geven dat openlijk toe en wijzen er voortdurend op.

(Morgen ga ik zelf voor mijn derde prik: vrije wil, vrije keuze. Juist daarom dat wij dat recht op vrije keuze zullen blijven verdedigen!)

Wij zijn ook geen blinden: we weten, zien, horen dat familieleden, vrienden, bekenden vandaag in quarantaine zijn en soms ernstig ziek; gelukkig vaker niet dan wel. We hebben de kijkbuis en de regimepers niet nodig om te beseffen dat deze “vierde golf” echt wel meer mensen treft dan de vorigen.

Daarom dat wij hebben besloten dat in deze omstandigheden het niet verantwoord zou zijn om ons “Joelfeest” door te zetten. Niet alleen omwille van de “wettelijke verplichtingen” – de “horeca” eist van iedere deelnemer een CST – maar vooral omdat we zelf ook niet willen dat mensen bij ons dat smerig virus oplopen.

De aangekondigde “WINTERZONNEWENDE” zal dus NIET DOORGAAN.

De velen die reeds inschreven krijgen hun geld eerstdaags teruggestort.

We rekenen op jullie begrip voor deze beslissing. Zoals we in Antwerpen zeggen “We moeten het nu ook niet gaan zoeken, hé”.

Dat maakt dat wij voor dit jaar géén activiteiten meer op de agenda hebben.

Doch op zaterdag 18 december vanaf 16 uur kan iedereen terecht bij onze vrienden van VSF Grobbendonk – Kempen voor een samenzijn in openlucht in kerstsfeer. Locatie: Huize Machteld, Gilliam 8, Grobbendonk.

Een seintje aan Guy Vsf.kempen.grobbendonk@telenet.be is welkom.

Onze eerste Antwerpse afspraak is een “Amerikalezing” op vrijdag 21 januari, als deze dan mogelijk is. Onderwerp is “Mythologie: over Goden en helden”.

Bij deze nemen we voor dit jaar afscheid van jullie, Vlaamse vrienden.

Jullie waren een talrijk, dankbaar publiek. Erg betrokken ook. Het was voor ons, bestuursleden, telkens genieten bij elk weerzien.

Namens de hele bestuursploeg wil ik jullie heel fijne, warme feestdagen toewensen. Denk maar aan die zin uit dat lied: “harde tijden gaan voorbij, maar een volk moet blijven”.

En hier, als “variatie op dat thema”: “we zullen doorgaan”.

Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum regio Antwerpen.

%d bloggers liken dit: