Tom Van Grieken in Ter Zake

“We hebben in de Kamer vooral een makke Sammy Mahdi gezien met een beleidsverklaring die van kwaad naar erger gaat. Hij zegt bv. dat hij de EU vertrouwt om de instroom van migranten te stoppen. Dat is naïef. Men moet de kraan toedraaien.” “Meneer Mahdi verhult zijn zwak beleid niet.

“Men hoort gewoon dat dit een linkser beleid is waar Ecolo/Groen zijn stempel op drukt. Hij heeft vandaag het voordeel van de duidelijkheid gegeven: hij loopt aan het handje van Ecolo/Groen.”

Mijnheer Mahdi zegt dat hij wil inzetten op vrijwillige terugkeer. Dat is als zeggen tegen iemand die met zijn voeten in het water staat, dat het water wel zal verdampen. Wat dit land nodig heeft, is een stevige pomp om het water weg te krijgen.”

“We hebben een klein dipje gekend door Corona, maar die migratiegolf zal er komen. Die migranten zullen ook niet in Griekenland of Portugal blijven. Ze komen naar hier, en wel omdat we zo’n gulle sociale zekerheid hebben.”

“Onze partij wil die migratie stoppen. We willen niet één maatregel om dat te doen, maar een heel aantal maatregelen omdat aan te pakken, en daar dienen we verschillende voorstellen voor in. We krijgen echter nooit steun, ook niet van de N-VA.”

“Ik zit ermee verveeld dat individuen door hun handelingen mijn partij in een slecht daglicht stellen. We willen in 2024 de grootste worden, een beleidspartij. Zo’n farce onderweg is zeer storend. Wat ik niet ga doen, is een ’trial by media’.”

%d bloggers liken dit: