Vandaag heropening iconisch Vlaams café ‘De Leeuw van Vlaanderen’ (’t Scheldt)

 9 juli 2021 Pico Bello

Wat zijn er wilde plannen gesmeed, wilde uitspraken gedaan en wat speelden er zich wilde taferelen af in deze herberg. In Vlaams-nationalistische kringen ‘De Beest’ genoemd was deze bruine kroeg de pleisterplaats bij uitstek om bij ontelbare pinten wat te zwanzen, te discussiëren en vooral je mening vrij te ventileren.

De Jezuïetenrui in Antwerpen (tussen de Grote Markt en de Melkmarkt) was tot in de jaren 50 een straatje waar verlichte raampjes uitnodigden tot een borrel en een babbel met een breeddenkende dame. In de huizen van plezier kon je je hart uitstorten en met wat geluk en vooral wat extra centen nog veel meer. ‘Kom binnen, kom binnen, de striptease gaat beginnen’ klonk het meer dan eens.

De ‘uitzuipkroeg’ werd een heus café waar van in den beginne Vlaamsgezinden elkaar vonden. Het krioelde er van Volksunie-militanten en politici in spe. Er zijn flink wat mensen uit de Vlaamse Beweging die er zo dronken naar buiten strompelden dat we hen hun geheugenverlies vergeven. In de loop der jaren kreeg De Beest de reputatie een Vlaams Blok-hok te zijn geworden, maar iedereen die zelf open van geest was bleef er hartelijk welkom. Nog steeds tref je naast een ouder publiek mét ervaring het jonge geweld aan dat popelt om ervaring op te doen.

Het werd er laat, er stonden soms best aparte liederen op de jukebox, het gespreksvolume ging vaak helemaal open, de symbolen aan de wand waren bijzonder interessant, vrienden gingen als vijanden buiten maar ook andersom, de kameraadschap deed deugd en De Beest was er voor eeuwig. Dat hing soms echter aan een zijden draadje. Na de coronaperikelen breekt nu een nieuw hoofdstuk aan.

Na Marcel en TineIvoTheoJohanGeorgesBert en Pascale is er nu Luc die elkeen verwelkomt. Wederom een frisse pint met telkens een ander wisselend tapbier, een hard gekookt ei, een grap en goede muziek door John verzameld, gaat De Leeuw van Vlaanderen weer open. Zoals voorheen zullen gewone én buitengewone klanten, nieuwsgierigen en toeristen over de vloer komen.

Vrijdag 9 juli vanaf 18u, zaterdag 10 en zondag 13 juli vanaf 11u. Zondag is er aan het eind van de straat op het Conscienceplein om 13.30u een bloemenhulde aan het beeld van Hendrik Conscience door de Antwerpse Koepel van Vlaams Belang en om 14u intussen naar traditie een 11 juli-viering georganiseerd door Voorpost. Uiteraard daarna (en tussendoor) De Beest even binnen duikelen.

Politiek Incorrecte Meningen? Lees ‘tScheldt. Steun ‘tScheldt met een abonnement:

%d bloggers liken dit: