‘Veel geblaat, weinig wol’

 

 

Drie jaar na de stembusslag maakt het Vlaams Belang een rapport op van het regeringswerk. De conclusies zijn meteen de aanleiding voor een nationale campagne onder de veelzeggende slagzin ‘Veel geblaat, weinig wol’.

Veel reden voor een verjaardagsfeestje is er immers niet. Het regeringswerk houdt het tegendeel in van wat de mensen beloofd werd. In plaats van lagere belastingen kregen we de hoogste fiscale druk van de OESO. In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een asielinvasie. In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.

In de nieuwe campagne ‘Veel geblaat weinig wol’ confronteert het Vlaams Belang de regeringspartijen met hun dure verkiezingseden, maken we schoon schip met de uitgekiende windowdressing en doorprikken we de talloze communicatieballonnetjes. Met concrete voorbeelden leggen we de steeds groter wordende gapende kloof tussen woord en daad bloot en zetten we aan tot actie.

Naast de verspreiding van affiches en folders in heel Vlaanderen schakelt de partij ook een digitale versnelling hoger via Google- en Facebookadvertisment.

Lees hier de folder 

Lees hier de brochure

%d bloggers liken dit: