Veel volk in Knokke bij voorstelling boek Filip Dewinter (verslagje + foto’s)

BOEKVOORSTELLING SF BRUGGE EN OOSTKUST 08.04.18

Bomvolle zaal voor de boekvoorstelling van het boek van Filip Dewinter “VERZET, verzetsgids tegen islamisering” in cc Scharpoord te Knokke op 08.04.18. Organisator was het SF Brugge en Oostkust. Dienstdoend voorzitster Marijke De Gols loofde de jarenlange inzet van voorzitter Renaat Van Steen die jammer genoeg gehospitaliseerd is. Marijke beklemtoonde het belang van de senioren in de maatschappij. Hun aantal is groeiend en ook kwalitatief gaat het “seniorenblok” er op vooruit: de senioren vormen een reservoir van kennis en ervaring. Zij moeten op alle vlakken vertegenwoordigd zijn. Marijke stelde dat de toestand in W-Vl (nog) niet te vergelijken is met toestanden als in Borgerhout of Molenbeek, maar dat er een groeiend aantal incidenten is.  “Transmigranten” (fake term voor illegalen) schuimen de kustgemeenten af en verstoren de rust; op openbare parkings moet men voor zijn leven vrezen…

Marijke stelde dan Sam van Rooy -mede auteur van het boek- voor, die het aantreden van de “jonge wacht” symboliseert. In een helder betoog waarschuwde Sam voor de gevaren van de islam en de “vergoelijkende” berichtgeving in onze pers over deze nefaste leer.

Filip gaf een overzicht van de historische en geografische ontwikkeling van de islam en liet de aanwezigen kennis maken met een aantal islamitische begrippen (kafir, murtadd, taqiyya, e.a) en hun ware betekenis. Hij toonde aan dat de”gematigde islam” een hersenspinsel is ontsproten aan het gedrogeerde brein van Westerse fantasten en nooit zal gerealiseerd worden. De islam moet ook niet als “godsdienst” beschouwd worden maar als ideologie, als leer en politiek (anti-democratisch) systeem. Filip belichtte de technieken waarvan de islamisten gebruik maken om Europa onder het islamitisch juk te brengen. De demografische evolutie speelt tegen ons en maakt van de Europanen en hun waarden stelselmatig een inkrimpende minderheid. Wij moeten ons erfgoed verdedigen. Kennis van de vijand en zijn technieken zijn daarbij van elementair belang. In zijn boek laat Filip ons kennis maken met een 20-punten programma voor de “de-islamisering” van onze samenleving.

Voorzitster bedankte de sprekers en Rika “mocht” een geschenk (pot met chocoladen zeevruchten) aan Sam en Filip overhandigen. Er volgde dan de signeersessie van het boek en het geheel werd afgesloten met een kleine receptie.

 

%d bloggers liken dit: