Verijdelde terreurdaad in Brussel-Centraal zoveelste verwittiging

Het Vlaams Belang feliciteert de militairen die de terreurdaad in Brussel-Centraal hebben kunnen verijdelen en daarmee een nieuw ‘22 maart’ hebben kunnen voorkomen.

Tegelijkertijd is dit gebeuren het zoveelste signaal dat deze regering de terroristische dreiging in dit land niet onder controle krijgt omdat zij weigert de oorzaken ervan te erkennen. Die zijn nochtans niet moeilijk te vinden. Het feit dat de dader een man uit Molenbeek is die niet gekend was bij de antiterreurdiensten, spreekt immers boekdelen: dit land zit door het criminele immigratiebeleid van de voorbije decennia opgescheept met grote groepen vreemdelingen, waarvan een niet onaanzienlijk deel zich niet wenst te integreren, maar hier integendeel een religieuze veroveringsoorlog wil voeren. Het is tijd dat men durft erkennen dat we in oorlog zijn met de radicale islam.

De verijdelde aanslag in Brussel-Centraal toont ook aan dat het Kanaalplan, de opkuis van Molenbeek, alle deradicaliseringsprojecten en andere preventieve maatregelen, die ons al fortuinen hebben gekost, eigenlijk geen baat hebben bijgebracht om de terreurdreiging te bekampen. Zolang men dat niet wil erkennen en men niet bereid is meer doortastende maatregelen te nemen, zullen dergelijke terreurdreigingen of -daden zich in de toekomst dan ook blijven voordoen.

Tom Van Grieken: “Dat is niet het toekomstbeeld waarmee wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen moeten mee opgroeien en wij willen dus dat er krachtigere maatregelen komen. Wie hier woont, dient onze normen en waarden te respecteren en daarnaar te handelen. Wie dat niet wil of niet kan, die moet er onverbiddelijk uit. Het is daarom hoog tijd om werk te maken van een snel en krachtig uitburgeringsbeleid voor wie hier niet kan of wil aarden. Zet hen uit het land, neem hen desgevallend hun Belgische nationaliteit af en laat hen hier nooit meer binnenkomen. Het woekerende moslimfundamentalisme in dit land moet met wortel en tak worden uitgeroeid.”

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

%d bloggers liken dit: