Verkiezingen 2019: gemeente Vorst discrimineert Nederlandstalige politieke partijen.

Verkiezingen 2019: gemeente Vorst discrimineert Nederlandstalige politieke partijen.

Vlaams Belang roept alle Vlaamse partijen op om samen klacht neer te leggen.

De Brusselse gemeente Vorst discrimineert bij de organisatie van de verkiezingen de  Nederlandstalige partijen, zo blijkt uit het verslag van de Vorstse gemeenteraad van 26 maart.

In het door de gemeenteraad goedgekeurde “reglement betreffende de voorwaarden van aanplakking op verkiezingsborden” staat dat “de ruimten voor aanplakking billijk verdeeld kunnen worden”.  (http://www.vorst.irisnet.be/nl/politiek-leven/publicaties/gemeentelijke-reglementen/bestanden/reglement-betreffende-de-voorwaarden-van-aanplakking-op-verkiezingsborden)

Maar Ecolo-burgemeester Stéphane Roberti en de 30 andere gemeenteraadsleden die het reglement goedkeurden (er waren 4 tegenstemmen) hebben zo hun eigen interpretatie van wat “billijk” is. Zo stelt artikel twee van het reglement namelijk dat er voor de Franstalige partijen die vertegenwoordigd zijn in minstens twee van de parlementen waarvoor er verkiezingen zijn zes aanplakborden worden voorzien; en voor de Nederlandstalige partijen die vertegenwoordigd zijn in minstens twee van de parlementen waarvoor er verkiezingen zijn slechts drie borden.

Kortom: MR, DéFi, Ecolo, cdH, PTB, en PS hebben ieder de beschikking over een volledig aanplakbord (PP is niet meer vertegenwoordigd in het Waals Parlement); terwijl Open VLD, CD&V, SPa, Groen, N-VA en Vlaams Belang drie borden moeten delen en dus ieder maar een half bordje krijgen toegewezen.

Het is duidelijk dat dit discriminatoire onderscheid op basis van taal onaanvaardbaar is, aangezien het de Nederlandstalige partijen in Vorst veel minder zichtbaarheid zal bezorgen dan de Franstalige partijen. Daarnaast wil het Vlaams Belang er ook op wijzen dat het aspect ‘taal’ volgens de antidiscriminatiewetgeving het 19de criterium is waarop niet mag gediscrimineerd worden.

Het Vlaams Belang roept dan ook alle Vlaamse partijen (en de Franstalige partijen van goede wil) op om bij de gemeente Vorst en haar Ecolo-burgemeester formeel te protesteren tegen deze onaanvaardbare discriminatie van de Nederlandstalige partijen; en indien de gemeente Vorst weigert een gelijke behandeling tussen beide taalgroepen door te voeren samen met het Vlaams Belang officieel klacht neer te leggen tegen de gemeente Vorst.

Vrijdag zal Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in het Brussels Parlement hierover een dringende vraag stellen aan de Brusselse minister-president Vervoort. Daarnaast zal er ook klacht worden ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

%d bloggers liken dit: