Verwijs het cordon sanitaire op 14 oktober naar de prullenmand.

Even ter herinnering brengen hoe dat cordon tot stand kwam.

Het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok kwam er op initiatief van de Turnhoutse volksvertegenwoordiger Jos Geysels (Agalev), veruit Vlaanderens antipathiekste politicus uit de naoorlogse periode.  Het resultaat van het Vlaams Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen – de partij haalde toen 17,7% – was zowat de aanzet. De eerste poging,  geïntroduceerd door de zeer linkse ‘Humojournalist’ Hugo Gijsels (1950-2004) en uitgewerkt door Jos Geysels op 10 mei 1989,  hield amper enkele weken stand omdat de toenmalige VU-voorzitter Jaak Gabriëls het protocol snel opblies. Later deden de PVV en de CVP hetzelfde.

Maar pas nadat het Vlaams Blok op 24 november 1991 – de bewuste Zwarte Zondag – nationaal was doorgebroken, werd een nieuw initiatief genomen.  Alle Vlaamse partijen – het Vlaams Blok natuurlijk uitgezonderd – ondertekenden een protocol: ‘het cordon sanitaire’. Het beruchte 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok was zogezegd de aanleiding. Het ‘afschuwelijke’ 70-puntenprogramma dat later bijna integraal door regeringspartijen zal uitgevoerd worden.

Uiteraard heeft dat antidemocratisch gedrocht er alleen maar voor gezorgd dat de klassieke partijen (N-VA inbegrepen) verzekerd waren van hun zitjes in vele schepencolleges en besturen. In vele gemeentebesturen was er van groenen, socialisten en anderen geen sprake geweest, indien men de uitslagen van de verkiezingen had gerespecteerd.  Een levensverzekering, zeg maar.

De N-VA neemt, zoals meestal, een tweeslachtige houding aan:  ze zijn naar eigen zeggen geen voorstander van het cordon,  maar ze doen er niets aan om het te bannen.  De burgemeester van Antwerpen liet trouwens al weten om niet met ‘extremisten’ te willen besturen. Met het extreemlinkse Groen heeft voorzitter/burgemeester/volksvertegenwoordiger Bart De Wever blijkbaar geen probleem.

Denk er aan op 14 oktober en verwijs het cordon in verschillende gemeentes naar de politiek-correcte vuilnisbak.

Er is maar één Vlaams-nationalistische partij in Vlaanderen:  het Vlaams Belang

Roeland Van Walleghem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: