Vlaams Belang dient klacht in tegen Almaci wegens laster

Groen-voorzitster Meyrem Almaci nam deel aan het ‘Kopstukkendebat’, uitgezonden op Eén (VRT) op maandag 15 oktober 2018. In dit debat bestempelde ze, zonder enige precisering of motivering, het programma van Vlaams Belang als “fundamenteel ondemocratisch en racistisch”.
Racisme of xenofobie zijn bij wet als misdrijf strafbaar sedert 1981. Almaci criminaliseerde aldus de partij Vlaams Belang, evenals haar programma.
Uitgerekend op de dag van het bewuste ‘Kopstukkendebat’ oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen, in de zaak van Uitgeverij Egmont tegen de organisatoren van de Boekenbeurs, dat de partij Vlaams Belang op geen enkele wijze racistisch of discriminerend is. Het Hof volgde hiermee overigens een schriftelijk advies van de Procureur – Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, die letterlijk van oordeel was dat:
“(…) helemaal niet bewezen is dat de politieke overtuiging die gelieerd kan worden aan de politieke partij in kwestie, het Vlaams Belang, racistische of discriminerende tendensen zou vertonen. Terecht merkt de eerste rechter daaromtrent op dat tot op heden geen acties opgestart zijn tegen het Vlaams Belang welke toelaten die partij te kwalificeren als een partij met een racistisch gedachtengoed.”
Het maakt de beschuldigingen van Meyrem Almaci gratuit en lasterlijk. Tom Van Grieken dient vandaag dan ook klacht in tegen Meyrem Almaci wegens smaad, in de zin van art. 275 Sw. en laster en eerroof, op basis van artikel 442 SW e.v.

%d bloggers liken dit: