Vlaams Belang dient voorstel in om UNIA op te doeken

Voor het Vlaams Belang is de maat meer dan vol. UNIA gedraagt zich meer en meer als gedachtenpolitie en uitzonderingsrechtbank. Dat mocht de vorige weken nog eens blijken. Zo diende de VZW Moeders voor Moeders haar neutraliteit op te geven, en werd een evenement waarop blanken en hetero’s niet welkom waren, omschreven als ‘safe space’. De Vlaams-nationalistische partij dient in de Kamer dan ook een voorstel in om Unia op te doeken.

Unia is geen neutrale instelling. Dat is de conclusie van het Vlaams Belang nadat in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen in de Kamer eerder deze week het jaarverslag van Unia werd voorgesteld. “Unia is niet enkel een overbodige, maar ook een schadelijke instelling”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Dat bewijst ze door slag om sling er politieke uitspraken te doen en waardeoordelen te vellen, dit steevast in het voordeel van immigratie en in het nadeel van adequate integratie.”

“De jaarlijks miljoenen euro’s kostende instelling is duidelijk geen objectief Gelijkekansencentrum en ook nooit geweest”


Unia heeft overduidelijk weinig problemen met het verdedigen van het racisme vanuit islamitische en allochtone hoek, en gedraagt zich louter als een soort van gedachtenpolitie die de vrije meningsuiting aan banden wil leggen, klinkt het verder.

“In dit land bestaat er reeds een heel arsenaal aan wetgeving tegen discriminatie en racisme. Het is aan de rechters om te oordelen en te bestraffen. We hebben daarbij echt geen behoefte aan een gesubsidieerde overheidsinstelling die zich als uitzonderings- en inquisitierechtbank opwerpt”, besluit Pas. “Unia heeft daarenboven geen enkele nuttige bijdrage geleverd tot de integratie, maar heeft enkel maar voedsel gegeven aan de nefaste slachtoffercultus in allochtone kringen.”

Het Vlaams Belang diende daarom in de Kamer een voorstel in om Unia volledig op te doeken. Het is nu aan de andere partijen om duidelijk kleur te bekennen.

Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang

Raad van Bestuur UNIA

Benoemingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Effectieve leden

Louis-Léon CHRISTIANS
Sotie NGO
Christine Nina NIYONSAVYE
Bernadette RENAULD (voorzitter)
Thierry DELAVAL
Shaireen AFTAB
Yves AERTS
Els SCHELFHOUT
Herman VAN GOETHEM
Jogchum VRIELINK

Plaatsvervangende leden

Daniel SOUDANT
Christine KULAKOWSKI
Claire GODDING
Patrick WAUTELET
Jan THEUNIS
Jacqueline GOEGEBEUR
Bernard HUBEAU
Selahattin KOCAK
Caroline DEITEREN
De Kamer zal een nieuw plaatsvervangend lid aanduiden. 

Door het Vlaams Parlement

Effectieve leden

Matthias STORME
Sabine POLEYN
Hasan DUZGUN
Hedwig VERBEKE

Plaatsvervangende leden

Boudewijn BOUCKAERT
Sami SOUGUIR
Inge MOYSON

Door het Waals Parlement

Effectieve leden

Gisèle MARLIERE
Isabelle HACHEZ

Plaatsvervangende leden

Yves POLOMÉ
Het Waals Parlement zal een nieuw plaatsvervangend lid aanduiden.

Door het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement

Effectieve leden

Ursule AKATSHI
Fahim DE LEENER (voorzitter)

Plaatsvervangende leden

Ornela PRIFTI
Steph FEREMANS

Door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Effectieve leden

Corentin DELMOTTE
Abdoul DIALLO

Plaatsvervangende leden

Anaïs NKUNDA
Pierre-Alexandre ASMANIS DE SCHACHT

Door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Effectief lid

Uwe Köberich

Plaatsvervangend lid

Daniel Müller

%d bloggers liken dit: