Vlaams Belang legt sociaal contract op tafel


Een pensioen van minstens 1.500 euro, beperking van de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar, behalve voor 50-plussers, een maximumfactuur voor thuiszorg en rusthuizen, een verdubbeling van het ouderschapsverlof en een tegemoetkoming (halftijds leefloon) voor ouders die thuisblijven voor de opvoeding van de kinderen. Dat zijn enkele elementen van het ‘sociaal contract’ dat Vlaams Belang met de kiezer wil afsluiten.

Dat verklaarde partijvoorzitter Tom Van Grieken deze namiddag op het sociaal-economisch congres van Vlaams Belang in Asse. “De voorstellen zijn wel degelijk betaalbaar, en ook haalbaar”, benadrukte hij. Zo schrapt de partij de uitgaven verbonden aan het asiel- en migratiebeleid, moet men 7 jaar legaal in het land verblijven en drie jaar bijdragen om aanspraak te kunnen maken op sociale zekerheid, en worden de sociale zekerheid en de fiscaliteit gesplitst.

“Onafhankelijkheid is economische noodzaak”

“Vlaams Belang wil een solidair en rechtvaardig Vlaanderen, waar iedereen vooruitgaat”, zei Van Grieken. “Wij zijn niet links, niet rechts. Wij zijn nationalisten. Wij komen op voor eigen volk eerst, wij komen op voor eerst onze mensen”, verwoorde West-Vlaams kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch het. “Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo’n grote schaal geplunderd wordt. Onze eis om Vlaamse staatswording heeft dan ook weinig te maken met romantiek, maar is economische noodzaak”, stelde Vlaams-Brabants lijsttrekker Klaas Slootmans.

BTW-verlaging

In het sociaal contract staat de verlaging van de fiscale druk op arbeid. Vlaams Belang wil de belastingvrije som optrekken tot het leefloon (10.829 euro), wat maximaal 850 euro opbrengt voor een belastingplichtige, en een directe belastingkorting van 1.000 euro doorvoeren op de middelste schijf. De btw op gas en elektriciteit en gas moet van 21 naar 6 procent. Een volledig pensioen met minstens 1.500 euro bedragen zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. De werkloosheidsuitkering wordt beperkt tot twee jaar, behalve voor 50-plussers die minder kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Maximumfactuur

Het beroep van zorg- en verpleegkundige wordt aantrekkelijker gemaakt en voor niet-medische thuiszorg wordt een maximumfactuur ingevoerd, net als voor de residentiële ouderenzorg, waarbij de onderhoudsplicht voor kinderen wordt afgeschaft.

Om de work-life-balance te verbeteren pleit Vlaams Belang voor een verdubbeling van het ouderschapsverlof. Ouders die beslissen tijd te nemen voor de opvoeding van de kinderen hebben recht op een tegemoetkoming van een halftijds leefloon.

%d bloggers liken dit: