Vlaams Belang niet te spreken over lange rijen asielzoekers bij Klein Kasteeltje

“Onvoorstelbaar dat de loketten van de Dienst Vreemdelingenzaken weer open zijn”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove(Vlaams Belang-fractie).“Ze werden maanden geleden gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien moest men een afspraak maken alvorens naar de loketten te komen, maar nu de cijfers erger dan ooit lijken en nagenoeg alle winkels dicht zijn, gaan de asielloketten wel open. Sinds 3 november zijn de asielloketten open. Net zoals in coronavrije tijden schuiven er aan de bewuste asielloketten weer honderden sans-papiers tegelijk aan.  “Social distancing is nochtans uitermate belangrijk”, aldus Van Langenhove. “Elders worden overtredingen rigoureus beboet.” Een en ander is het gevolg van een rechtszaak die een aantal linkse ngo’s inspanden tegen de Belgische staat. Dit omdat het sluiten van de loketten de asielzoekers zou hebben belet om ‘onmiddellijk van hun recht van opvang te genieten’. “Toen men naar de rechtbak trok, was men daarbij kennelijk niet gehinderd door enige bezorgdheid omtrent volksgezondheid”, vervolgt Van Langenhove. “En een wereldvreemde Brusselse rechter deed de rest. Bijna alle winkels moeten dicht, maar de welkom-in-België-winkel moet koste wat kost open blijven, zo blijkt”. “Het is niet aan rechters, maar aan de kiezers en de verkozen politici om het beleid te bepalen”, besluit Van Langenhove dan ook. “Helaas gaat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) niet in beroep tegen de rechtelijke beslissing. Zijn beloftes rond een kordaat asielbeleid blijken nu al basisloze stoerdoenerij te zijn. Déjà vu.”

%d bloggers liken dit: