Vlaams Belang steunt N-VA in pleidooi voor uitstel kernuitstap

De N-VA – de  grootste coalitiepartner in de Vlaamse Regering – heeft vandaag in de pers andermaal bevestigd dat zij zich zal kanten tegen een Energiepact waarin staat dat de kerncentrales in 2025 moeten sluiten.

Ook minister-president Geert Bourgeois heeft enkele dagen geleden uitdrukkelijk beklemtoond dat hij het te vroeg acht om kernenergie uit te bannen. De andere coalitiepartners in de Vlaamse Regering, met Vlaams Minister van Energie Tommelein op kop, zijn het hier volstrekt niet mee eens. Ook in de federale regering staat N-VA ter zake geïsoleerd.

De nieuwe verklaringen van N-VA zijn verrassend, want Vlaams minister van Energie Tommelein stelde woensdag in de commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams Parlement dat er een afspraak was met de minister-president om geen inhoudelijke uitspraken meer te doen over de kernuitstap en het Energiepact. Ondertussen verklaart ook coalitiepartner CD&V dat men  “verbolgen” is over de houding van N-VA die volgens CD&V  “zelfs met onze toekomst speelt”.

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin: “Het Vlaams Belang kant zich net als N-VA tegen de kernuitstap en is dan ook bereid om de vraag van N-VA rond een uitstel te steunen. Onze partij verwacht wel dat N-VA nu ook de daad bij het woord voegt op Vlaams én federaal niveau. Het is niet genoeg om aanhoudend stoere verklaringen af te leggen en vervolgens aan de federale regeringstafel de andere kant op te kijken.”

Het Vlaams Belang vroeg vandaag over de kwestie een actualiteitsdebat aan in het Vlaams Parlement. Sintobin: “Het is immers de hoogste tijd dat ook de Vlaamse Regering kleur bekent en duidelijkheid creëert over haar visie mbt het Interfederaal Energiepact. De Vlaamse Regering moet zich verzetten tegen een Energiepact dat de kernuitstap in 2025 bevestigt.” Voor het Vlaams Belang blijft kernenergie in het licht van de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur een absolute noodzaak.

%d bloggers liken dit: