Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe extra middelen voor asielopvang

Het Vlaams Belang is allesbehalve verbaasd over de berichten die vandaag in de pers verschenen over de capaciteitsproblemen in de asielopvang en de dossierachterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

De toegenomen werkdruk bij de diensten en de blijvende druk op het opvangsysteem kunnen immers niet los gezien worden van de stijging van het aantal asielaanvragen die zich al langer manifesteert. Vorig jaar steeg het aantal asielaanvragen in dit land met zo’n 20 procent, terwijl deze evolutie zich ook dit jaar onverminderd verderzet. Zoals bleek uit de recente cijfers van het CGVS werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 15.326 asielaanvragen ingediend. Dat is goed voor een stijging van nog eens 20 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 en meteen ook het hoogste aantal in drie jaar.

Het Vlaams Belang kant zich in ieder geval tegen nieuwe extra middelen voor de asieldiensten en herinnert eraan dat minister De Block dit jaar al twee keer voor bijkomende middelen langs de kassa passeerde. In februari werd al eens 87 miljoen euro extra uitgetrokken voor een heus ‘actieplan’ (extra opvangplaatsen, snellere procedure en efficiëntere terugkeer) en vorige maand kwam daar nog eens een smak geld (40 miljoen euro) bovenop.

De problemen die zich vandaag manifesteren, zijn dan ook niet zozeer het gevolg van een te klein budget, maar een te grote instroom. De kern van de zaak is dat de asielinstroom in dit land meer wordt beheerd dan beheerst. Maatregelen die een impact zouden kunnen hebben – waaronder de verstrakking van de gezinshereniging, het drastische optrekken het aantal plaatsen in de terugkeercentra en een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid – bleven en blijven uit. Zolang die trendbreuk uitblijft, blijft het dweilen met de kraan en de geldbeugel open.

Barbara Pas
Fractievoorzitter Kamer

%d bloggers liken dit: