Vlaams Belang viert 40ste verjaardag met 2000 sympathisanten

 

Precies 40 jaar geleden hield Karel Dillen de Vlaams Nationale Partij boven de doopvont. De beweging die later zou uitgroeien tot het Vlaams Belang. Zo’n 2000 militanten en sympathisanten vierden die partijverjaardag vandaag mee in het Antwerpse Steen onder het motto ‘40 jaar richtinggevend’.

In zijn welkomstoespraak wees Antwerps thuisspeler Filip Dewinter op de blijvende noodzaak van een sterk Vlaams Belang. Hij verwees onder meer naar de vestiging van de zestigste Antwerpse moskee onder het burgemeesterschap van De Wever en het feit dat sinds dit schooljaar meer dan 50 procent van de leerlingen in het lager stedelijk onderwijs moslim is. Volgens Dewinter is er dan ook maar een oplossing: “DE-islamiseren. Wat we in Vlaanderen en in Europa nodig hebben is niet minder maar helemaal geen islam. De islam is als een sprinkhanenplaag: ze strijkt neer, vreet alles kaal, levert geen enkele sociale, culturele of economische meerwaarde op en wie zich verzet gaat eraan”, aldus Dewinter.

Zweepfunctie

Als ouderdomsdeken van de partij overschouwde Gerolf Annemans de vier decennia van onze partij, niet in het minst de communautaire rol die we daarbij hebben gespeeld en nog spelen. We kunnen er wel eens mee lachen maar in feite is het intriest dat de Vlaamse gedachte, de Vlaamsgezindheid 25 jaar lang aan kracht heeft gewonnen zo lang het Vlaams Belang groter werd maar dat de dag dat wij verzwakten het gedaan was met de Vlaamse autonomie en met de Vlaamse rechten. Zonder zweep viel de Belgische ezel meteen stil.”

Zeer gesmaakt was ook de passage van kersvers VBJ-voorzitter Bart Claes die de nieuwe generatie Vlaams Belangers belichaamt. In zijn maidenspeech voor een voltallig congres illustreerde hij aan de hand van staalharde cijfers dat het Vlaams Belang ook bij de jongeren bijzonder goed blijft scoren. Zo is VBJ op korte tijd uitgegroeid tot de grootste jongerenpartij op Facebook. “Samen maken we Europe great again”, aldus Bart Claes

Het Catalaanse voorbeeld

Als Vlaams-nationale Kamerkoningin refereerde Barbara Pas naar de gebeurtenissen in Catalonië en de laffe houding van de Belgische regering, in het bijzonder de N-VA. Terwijl N-VA-parlementsleden met Catalaanse vlagjes de nationalist uithangen op sociale media is de N-VA-regering over Catalonië zo passief als een konijn voor een lichtbak.”   

Hulde aan militanten

In zijn slottoespraak bracht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hulde aan de pioniers van de partij en stond hij stil bij de inzet van de duizenden militanten die in weer en wind en soms in erg ondankbare omstandigheden onze boodschap verspreiden. Ook de asociale politiek gecombineerd met een opengrenzenbeleid stootte Van Grieken tegen de borst: “Vandaag moeten mensen die heel hun leven hebben gewerkt, vaststellen dat zij aan het einde van de rit gemiddeld 1.100 euro bruto pensioen overhouden, terwijl de opvangkost van een asielzoeker gemiddeld 1.295 euro per maand bedraagt. Wanneer het roer niet dringend wordt omgegooid, zullen onze kinderen niet alleen de factuur van de vergrijzing, maar ook van de immigratie duur betalen.”

%d bloggers liken dit: