Vlaams Belang voerde actie op de Gordel om Vlaams karakter Rand te versterken

Amper in 2 van de 19 randgemeenten nog meerderheid Nederlandstalige moeders

“Verdedig onze kleuren”. Onder dat motto voerde het Vlaams Belang vanochtend actie op het Gordelfestival in Dilbeek. Parlementsleden en militanten deelden er Vlaamse wimpels uit aan de fietsers en wandelaars. De Vlaams-nationale partij wil hiermee het oorspronkelijk Vlaams karakter van de sportmanifestatie nieuw leven inblazen. 

Het tempo waarmee de Vlaamse Rand rond Brussel verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst is ongezien in de geschiedenis. Uit gloednieuwe cijfers van Kind en Gezin blijkt het aantal Nederlandstaligen naar een nieuwe bodemkoers is gezakt. Meer dan 2 op 3 jonge gezinnen in de 19 randgemeenten is anderstalig. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van gezinnen die geen van beide landstalen spreken.  

In amper 2 van de 19 randgemeenten vormt het aantal kinderen dat wordt geboren in een Nederlandstalig gezin nog een meerderheid. Het gaat dan om Meise en Merchtem. De overige 17 randgemeenten kampen met een anderstalig overwicht. In de faciliteitengemeenten zet de ontnederlandsing zich het sterkst door: meer dan 90 procent van de jonge moeders is er anderstalig. De gevolgen op het vlak van onder meer onderwijs zijn ronduit alarmerend. Dat laatste bleek afgelopen week nog uit de nieuwe cijfers van de provincie Vlaams-Brabant die aangaven dat een meerderheid van de leerlingen in de Rand een andere thuistaal hebben dan het Nederlands, waardoor het onderwijsniveau er steeds meer onder druk staat.   

Maar ook op het vlak van vastgoedprijzen en de daarmee gepaard gaande sociale verdringing zijn er verregaande repercussies. Nergens in Vlaanderen is de gemiddelde prijs van een huis duurder dan in de Vlaamse rand. Het is zonder meer stuitend dat na 15 jaar N-VA in de Vlaamse regering én op de post Vlaamse Rand de rode cijfers blijven stijgen.

Om dat aan te kaarten voerden militanten en parlementsleden van het Vlaams Belang actie op de Gordel. Ze verdeelden er Vlaamse wimpels aan de fietsers en wandelaars onder het motto ‘Verdedig onze kleuren’. In het kader van de lopende onderhandelingen voor een Vlaamse regering legt de partij ook een aantal concrete beleidsmaatregelen op tafel. Zo pleit het Vlaams Belang voor een absolute voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, een verplicht taalbadjaar voor anderstalige leerlingen, een kordaat woonbeleid dat gericht is op het aanbieden van woongelegenheid voor Nederlandstalige gezinnen en een uitbreiding van het werkingsgebied van vzw De Rand naar heel Halle-Vilvoorde.

%d bloggers liken dit: