Vlaams Belang vraagt regering werk te maken van betere vakantieopvang

Ortwin Depoortere confronteerde minister Vandeurzen in het Vlaams Parlement met de problemen van veel ouders om geschikte vakantieopvang voor hun kinderen te vinden en vroeg snelle oplossingen.

Maar liefst 94 procent van de gezinnen moet in de vakanties op zoek naar geschikte opvang voor de kinderen. Meer dan de helft van de ouders moet dat al een half jaar op voorhand plannen. Veel van die gezinnen slagen er echter maar moeilijk in een degelijke en betaalbare vakantieopvang te vinden.  Zeven op tien gezinnen geven zelfs aan dat het vinden van vakantieopvang, vooral in de zomervakantie, stress meebrengt. De ouders zijn vooral gefrustreerd over de onzekerheid over een plaats, te krappe openingsuren, te hoge prijzen, weinig flexibiliteit bij de aanbieders en te weinig kwaliteit. Dat alles blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond.

Nieuw decreet

In het Vlaams Parlement kaartte ons parlementslid Ortwin Depoortere de problemen van de opvang zoekende ouders aan bij bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Die beloofde dat werk zou gemaakt worden van een nieuw decreet inzake opvang en vrije tijd van kinderen dat oplossingen zou moeten bieden. Daarbij zou er samengewerkt worden tussen de beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, sport, jeugd en welzijn. De regie over het aanbod zou evenwel bij de gemeenten liggen.

Snel daden

Ortwin Depoortere ontkende niet dat er nu in veel gemeenten al goede initiatieven genomen worden. Hij wees er echter op dat dit niet overal het geval is. Hij vroeg de minister en de Vlaamse meerderheid om snel initiatieven te nemen om de stress en de ongerustheid van veel ouders weg te nemen. Er werd over de problematiek ook in het verleden al aardig wat beloofd in het parlement, zo merkte ons parlementslid op, maar “tot op heden blijft het bij woorden, op het terrein vraagt men nu dat er snel daden volgen”.

Hebt u zelf informatie voor het Vlaams Belang over de buitenschoolse kinderopvang of een ander thema, dan kan u ons contacteren via info@vlaamsbelang.org.

Lees hier het verslag van het debat. 

%d bloggers liken dit: