Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan schuldenmaffia

Tom Van Grieken: “Schuldinningen dienen gratis via vrederechter te verlopen in plaats van via dure gerechtsdeurwaarders. Op die manier gaat het geld rechtstreeks naar de schuldeiser en betaalt de schuldenaar geen exuberante invorderingskosten. Voor zowel schuldenaar als schuldeiser een win-win-situatie.”

De Pano-reportage over het systeem van schuldinningen legde naadloos bloot hoe pervers de schuldspiraal in dit land werkt. Een onbetaald schoolboek van 49 euro dat in een mum van tijd aangroeit tot 298 euro is helaas geen uitzondering. Oorzaak: een lucratieve schuldindustrie die achterstallige facturen razendsnel doet exploderen. Gevolg: 1 op 30 mensen in dit land kan zijn schulden niet meer betalen. Het Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan deze uitwassen en legt haalbare voorstellen op tafel.
Een echtscheiding, ziekte of een plots overlijden. Meer is er vaak niet nodig om in razendsnel tempo in armoede te belanden. Ziekenhuis, school -en energiefacturen stapelen zich op en de neerwaartse spiraal is ingezet. De parade van gerechtsdeurwaarders en advocaten die volgen duwen schuldenaars vervolgens in een uitzichtloze situatie.
Uit cijfers van de Centrale voor kredieten van de Nationale Bank blijkt dat 363.573 landgenoten hun schulden niet meer kunnen betalen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gesteld, is bijna 60 procent van de schulden een gevolg van een echtscheiding, invaliditeit of jobverlies. Kortom: het gaat om kosten die gemaakt worden om te overleven. In een land dat zich graag het label ‘sociale welvaartsstaat’ toe-eigent is het ronduit immoreel een systeem te behouden dat zich op kap van deze mensen verrijkt.
Als sociale volkspartij verwerpt het Vlaams Belang de klassieke invorderingsmethodes met torenhoge innings- en gerechtskosten. Het feit dat de wetgever dit systeem heeft geïnstitutionaliseerd is frappant. Vandaag wijst de wet de schuldeisers immers rechtsreeks naar het pad van de schuldindustrie (gerechtsdeurwaarders, advocaten, incassobureaus) waardoor de reële schuld exponentieel stijgt in de vorm van kwijtingsrecht, afkortingsrecht, inningsrecht en dies meer. Wij pleiten er daarom voor dat schuldeisers zich in eerste instantie dienen te richten tot de vrederechter om een schikking te bekomen. Op die manier gaat het geld rechtstreeks naar de schuldeiser en betaalt de schuldenaar geen exuberante invorderingskosten. Voor zowel schuldenaar als schuldeiser een win-win-situatie. Pas in tweede instantie kan de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld.
Verder pleit het Vlaams Belang voor een verbod op schuldvorderingskapitalisme ofwel het doorverkopen van schuldvorderingen. Vandaag worden schuldvorderingen maar al te vaak verkocht aan incassobureaus die als nieuwe eigenaar van de vorderingen een ruime marge op die schulden verdienen. Een cynische werkwijze waar paal en perk aan moet worden gesteld.
Tot slot dienen er maximumbedragen te worden vastgelegd van (verwijl)intresten. Vandaag kunnen bedrijven onredelijke vergoedingen aanrekenen voor te laat of onbetaalde facturen. Door maximumbedragen te hanteren, vermijden we dat mensen in financiële moeilijkheden nodeloos in een uitzichtloze schuldenput worden geduwd en bieden we hen opnieuw perspectief in het leven.

%d bloggers liken dit: