Vlaams Belang wil verbod op verkoop van onverdoofd geslacht vlees

Alhoewel er in Vlaanderen een verbod geldt op de onverdoofde slacht wordt er hier ter gelegenheid van het Offerfeest nog steeds massaal vlees verkocht afkomstig van in het buitenland onverdoofd geslachte dieren, zo blijkt. Fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) wil dat er werk wordt gemaakt van een verbod op de verkoop van dergelijk vlees.

Op 1 januari 2019 trad in Vlaanderen het verbod op de onverdoofde slacht in werking. Het verbod werd bijna unaniem goedgekeurd vanuit de vaststelling dat het zonder bedwelming slachten van dieren onnodig ernstig en langdurig lijden veroorzaakt dat fundamenteel in strijd is met de in onze samenleving geldende opvattingen over dierenwelzijn.

Verbod op onverdoofd slachten dreigt slag in het water te worden, waarschuwt Vlaams Belang

Nauwelijks anderhalf jaar later stelt het Vlaams Belang ter gelegenheid van het Offerfeest echter vast dat dit verbod massaal wordt omzeild via de import van vlees dat afkomstig is van dieren die in andere landen onverdoofd werden geslacht. “Wij slachten nog steeds zonder verdoving”, klinkt het provocerend op de webstek van Karim-supermarkt en slagerij uit Borgerhout waar zonder enige bedwelming geslachte schapen kunnen worden besteld. Volgens Chris Janssens, de Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, dreigt het nauwelijks 1,5 jaar geleden in werking getreden slachtverbod door het toestaan van de verkoop van geïmporteerd onverdoofd geslacht vlees “een slag in het water” te worden.

Het Vlaams Belang-parlementslid vraagt daarom de Vlaamse regering – en dierenwelzijnsminster Ben Weyts (N-VA) in het bijzonder – om initiatieven te nemen om de verkoop van onverdoofd geslacht vlees aan banden te leggen. “Het is al te gek dat we onszelf stoer op de borst zouden kloppen over het verbod op onverdoofde slacht, maar anderzijds de ogen toeknijpen wanneer vlees van elders onverdoofd geslachte dieren massaal online en in winkels wordt aangeboden”, aldus nog Janssens. Voor het Vlaams Belang is een verbod op de verkoop op onverdoofd geslacht vlees dus een “logische tweede stap” na het onverdoofde slachtverbod. “Ik zal vandaag nog vragen richten tot de bevoegde ministers Weyts en Hilde Crevits (CD&V) en indien blijkt dat ze niet bereid zouden zijn om een dergelijk verbod in te voeren zal ik zelf een voorstel van decreet ter zake indienen”.

%d bloggers liken dit: