Voor 5% van de bevolking is het zelfs niet weggelegd om regelmatig vlees of vis te eten(HLN)

Voor 5% van de bevolking is het zelfs niet weggelegd om regelmatig vlees of vis te eten(HLN)

Terwijl alle aandacht naar de klimaathysterie gaat, leeft een groot deel van onze bevolking in armoede. Eén op de vijf landgenoten heeft moeite om rond te komen. Een weekje op vakantie? Voor een kwart van de bevolking zit het er niet in. Zelfs één keer per maand iets gaan eten of drinken met familie of vrienden, is voor één op de tien onhaalbaar.  Wanneer gaan scholieren en studenten een spijbelen, zodat dit onrecht de wereld uit is.

Uit Het Laatste Nieuws van vandaag (29.01.2019)

Een onverwachte uitgave doen van 1.100 euro: voor één op de vier Belgische huishoudens is het ronduit onmogelijk. Dat blijkt uit een peiling bij 6.000 gezinnen door Statbel, het statistiekbureau van de overheid. Globaal geeft 19% aan moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Maandelijkse kosten zoals de huur, energierekeningen en uitgaven die eigen zijn aan het bezit van een auto vormen voor 6% een probleem. Voor 5% van de bevolking is het zelfs niet weggelegd om regelmatig vlees of vis te eten. De precaire financiële situatie waarin de gezinnen zich bevinden, heeft ook een weerslag op hun sociale activiteiten: 12% van de Belgen van 16 jaar of ouder kan het zich niet veroorloven om af en toe eens naar een sportwedstrijd, film of concert te gaan.

De jaarcijfers die de Voedselbanken gisteren voorstelden, bevestigen het beeld over de armoede in ons land. In 2018 werden 159.081 mensen in nood geholpen, een stijging van 1,2% ten opzichte van het jaar voordien. Vooral alleenstaande moeders kloppen aan bij de Voedselbanken, maar ook het aantal senioren en jongvolwassenen zit in de lift. Nog opmerkelijk: 12% van de hulpbehoevenden heeft een job. “Hun loon volstaat dus niet om in hun levensonderhoud te voorzien”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Voedselbanken. “Dat blijft een merkwaardige vaststelling in één van de meest welvarende landen ter wereld.” o

%d bloggers liken dit: