Voor Allerheiligen

Dit jaar geen boekenbeurs…

Deze “gedichten elfdaagse” van “Salon Toverberg” is slechts een bescheiden poging om de leegte te vullen. 

Salon Toverberg is een initiatief van Seniorenforum Antwerpen.

Voor ALLERHEILIGEN

De soldaat die Jezus kruisigde.

Wij sloegen hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen

Wild om de spijker toen ‘k den hamer hief  –

Maar hij zei zacht mijn naam en: ‘Heb mij lief-’

En ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,

En werd een gek die bloed van liefde vroeg:

Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg

Den spijker door zijn hand in ’t hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,

Trek ik een vis – zijn naam, zijn monogram –

In ied’ren muur, in ied’ren balk of stam,

Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de mensen mij wat vragen:

‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.’

Martinus Nijhof (°1894  +1954)

%d bloggers liken dit: