Voorstel Vlaams Belang om in Vlaams Parlement commissie ad hoc ‘Institutionele Zaken’ op te richten afgeschoten door merkwaardig bondgenootschap van N-VA en Open VLD

Chris Janssens

Chris Janssens: “De Vlaamse belangen worden blijkbaar opnieuw ondergeschikt gemaakt aan de federale regeringsvorming.”

In het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement van vandaag heeft een merkwaardig bondgenootschap van de ‘Vlaams-nationalistische’ N-VA en de Belgicistische Open VLD het voorstel van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens afgeschoten om in het Vlaams Parlement een nieuwe commissie Institutionele Zaken op te richten die zich zou buigen over een eventuele nieuwe staatshervorming.

Dat N-VA en Open VLD de oprichting van een dergelijke commissie die zich moet buigen over onze institutionele toekomst weigeren, is bijzonder merkwaardig. Het Vlaams regeerakkoord nam immers geen institutionele standpunten in, maar verwees het debat ter zake naar het Vlaams Parlement. “De Vlaamse Regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordiging uit om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven”, luidde het. Eind vorig jaar drukte minister-president Jan Jambon in een kranteninterview bovendien zijn wens uit dat het Vlaams Parlement snel werk zou maken van de voorbereiding van een nieuwe staatshervorming. Volgens de minister-president zat er zelfs vaart achter, gezien de blokkering op het federale niveau. Blijkbaar wordt de minister-president dus zelfs door zijn eigen partij wandelen gestuurd.

Gezien deze oproepen aan het Vlaams Parlement om initiatieven ter zake te nemen, diende Chris Janssens het voorstel in om een commissie ad hoc op te richten die de absolute stilstand in het institutionele debat opnieuw zou moeten doorbreken. Chris Janssens: “Deze commissie zou bijvoorbeeld een oplijsting kunnen maken van federale beleidsmaatregelen die de Vlaamse belangen schaden, en van hoe en waar de homogene bevoegdheidspakketten een coherent en efficiënt beleid onmogelijk maken. Ook zou eens eindelijk het inhoudelijk debat kunnen gestart worden over de wetenschappelijk studie over jaarlijkse financiële aderlating van onze Vlaamse samenleving via de miljardentransfers naar Wallonië.” Nog volgens het Vlaams Belang zou deze commissie een eventuele Vlaams-Waalse boedelscheiding moeten voorbereiden die door steeds meer commentatoren ten gevolge van de federale blokkering als een realistisch scenario wordt beschouwd.

Chris Janssens is zeer teleurgesteld over de houding van N-VA en Open VLD die het debat ter zake blijkbaar niet willen aangaan: “Nochtans is mijn voorstel voor de oprichting van een institutionele commissie zeer redelijk. Van 1995 tot 1999 was er al eerder een commissie actief die een nieuwe staatshervorming voorbereidde. Die leidde onder meer tot de vijf resoluties over de staatshervorming die op 3 maart 1999 door het Vlaams Parlement werden aangenomen. Ik heb de indruk dat N-VA en Open VLD de communautaire diepvries van vorige legislatuur nog langer gesloten willen houden en dat deze partijen de Vlaamse belangen opnieuw ondergeschikt maken aan de federale regeringsvorming.”

%d bloggers liken dit: