Vorig jaar kwamen er 129.392 immigranten naar ons land

80 procent van bevolkingstoename te wijten aan immigratie

129.392 immigranten of meer dan de totale bevolkingsomvang van een stad als Brugge kozen afgelopen jaar voor eindbestemming België. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch bureau voor de Statistiek die het Vlaams Belang naar buiten brengt. 

Terwijl de terugkeer van illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers op een diepterecord staat, blijft de instroom pieken. Gegevens over de herkomstlanden zijn er nog niet, al bleek uit het recentste jaarverslag van het Federaal Migratiecentrum Myria – dat de cijfers van 2017 behandelt – dat Roemenië, Syrië en Marokko steevast in de top tien blijven staan. Gezien de continuïteit van het gevoerde beleid zijn er weinig redenen om aan te nemen dat de situatie vandaag enigzins veranderd is. 

Uiteraard staat er tegenover de instroom ook een uitstroom. Zo vertrokken er afgelopen jaar ook 80.053 immigranten uit het land, wat het netto migratiesaldo van niet-Belgen op 49.339 brengt. Volgens Statbel is de stijging van de Belgische bevolking dan ook voor 80 procent het gevolg van immigratie. Ter linkerzijde wordt telkens aangehaald dat tegenover de instroom ook een uitstroom staat en beide mekaar min of meer in evenwicht houden. Die stelling kan met deze cijfers definitief naar de fabeltjesrubriek worden verwezen. 

Wanneer we verder inzoomen op de cijfers van Myria blijkt overigens dat het proces van bevolkingsvervanging in ons land zich onverminderd doorzet. Gemiddeld genomen trekken er voor elke 10 migranten die ons land binnenkomen 6 weg. Maar achter dat gemiddelde zitten enorme verschillen naargelang de origine. Zo vertrekken er voor elke 10 nieuwkomers uit zwart-Afrika en West-Azië amper 2 weg.

Volgens Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken bewijzen de cijfers dat België zijn immigratiebeleid hoogdringend moet wijzigen wil het niet volledig ‘ont-Europeaniseren’. In het licht van de federale regeringsformatie roept Van Grieken dan ook op werk te maken van een veel kordater en strenger immigratiebeleid. Concreet pleit de Vlaams Belang-voorzitter voor een forse uitbreiding van de terugkeercapaciteit, een verstrenging van de wet op de gezinshereniging en de aanpassing van de volgens hem destructieve en achterhaalde Conventie van Geneve.

%d bloggers liken dit: