VRT maakt werk van ‘aparte cel’ om over Vlaams Belang te berichten

Gelekt verslag bewijst subjectieve houding openbare omroep tegenover Vlaams Belang

De verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang is bijzonder slecht onthaald op de redactievloeren van de openbare omroep. Om een tweede opeenvolgende overwinning van de partij te voorkomen, wil ze een aparte cel oprichten die de berichtgeving over het Vlaams Belang moet stroomlijnen. Dat blijkt uit een gelekt document van de VRT-redactieraad, dat het Vlaams Belang in handen kreeg. 

Dat het Vlaams Belang een ongewenste gast is bij de openbare omroep is een publiek geheim. In 2001 verscheen reeds de nota ‘De VRT en de democratische samenleving’ waarin werd bepaald hoe journalisten moesten omgaan met het Vlaams Belang. Het resulteerde in een berichtgeving waarbij het Vlaams Belang in verhouding tot zijn stemmenaantal sterk ondervertegenwoordigd bleef. Het Vlaams Belang mocht immers op generlei wijze worden behandeld zoals de andere partijen, stond in het document te lezen. “Er moet bijzonder omzichtig worden omgesprongen met het aan het woord laten van vertegenwoordigers van het VB. Dit betekent dat het verantwoord is dat vertegenwoordigers van het VB niet aan bod komen in bepaalde politieke debatten en politieke -inclusief parlementaire- verslagen.”, luidde het. 

Hoewel de afgelopen jaren bij hoog en bij laag werd beweerd dat de nota niet meer tot de ‘VRT-policy’ behoort, blijkt uit een gelekt document het tegendeel. Het enige verschil: de transparantie ervan. Waar de vorige nota in alle openheid werd voorgesteld, is dat vandaag niet het geval. Dat alles blijkt uit een uitgelekt verslag van de redactieraad van de VRT-nieuwsdienst, waarbij verschillende leden van de VRT-top aanwezig waren. 

Het verslag toont een grote verslagenheid op de redactievloer over de verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang. Zo wordt er onder meer verwezen naar een artikel van VRT-redacteur Peter Verlinden in ‘De Journalist’ waarin openlijk wordt opgeroepen om een ‘task force’ samen te stellen die de berichtgeving over het Vlaams Belang moet stroomlijnen. “Wat hebben we fout gedaan?”, vraagt Verlinden zich openlijk af. Verlinden zet er het Vlaams Belang zelfs op één lijn met “terroristische en extremistische groepen”. De tekst is dan ook een langgerekte klaagzang over de volgens hem veel te lakse manier hoe het Vlaams Belang door de VRT wordt aangepakt. Dat het Vlaams Belang al jaren systematisch wordt uitgesloten uit de ontspanningsprogramma’s van de VRT en sterk ondervertegenwoordigd blijft in de nieuws- en duidingsprogramma’s is voor Verlinden niet meer dan een “nuanceverschil” met de andere partijen.

Voortbouwend op de tekst van Verlinden wordt op de vergadering gesuggereerd om een ‘aparte cel’ op te richten voor de berichtgeving over ‘uiterst rechts’. In het verslag lezen we eveneens dat er nieuwe steekkaarten zullen worden gemaakt voor journalisten die over het Vlaams Belang berichten.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid en partijwoordvoerder Klaas Slootmans danst de VRT hiermee op een slappe koord. “Het mediadecreet en de beheersovereenkomst bepalen dat de VRT zich te allen tijde onafhankelijk, neutraal en objectief opstelt. Door aparte cellen op te richten en aparte steekkaarten aan te maken, worden correcte journalisten gemanipuleerd om onze partij per definitie in een slecht daglicht te stellen. Blijkbaar hebben bepaalde mei 68’ers heimwee naar de rode BRT waarbij onze partij als een leprapatiënt werd behandeld.”   

Ook Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams parlement Chris Janssens reageert geschokt: “De journalisten van de VRT geven tijdens de redactieraad aan dat ze terug voeling met het publiek willen krijgen maar tegelijkertijd willen ze de tweede grootste partij van Vlaanderen een pak kritischer benaderen dan andere politieke partijen met als duidelijk doel ons te beschadigen. Dit is niet alleen tegenstrijdig maar vooral ongepast voor een publieke omroep, gefinancierd door álle Vlamingen, waaronder ook de meer dan 800.000 Vlaams Belang-kiezers”, aldus nog Janssens. Janssens kondigt alvast aan opheldering te vragen bij bevoegd minister Gatz over de zaak. De partij bereidt eveneens een klachtenprocedure voor bij de Vlaamse Regulator voor de Media.

Bijlagen: 

– Betreffend verslagonderdeel redactieraad VRT, 2 juli 2019. 

Artikel ‘Peter Verlinden over zijn tweede Zwarte Zondag’ in De Journalist, juni 2019.

%d bloggers liken dit: